Teorie loutkového divadla

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TLD0 ZK 2 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav ETLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● student se orientuje v evropském vývoji teoretického uvažování o loutkovém divadle

● student dokáže vymezit pojmy loutkového divadla, např. jevištní postava, loutka, integrovaný herecký komponent, objekt, divadlo s preferencí výtvarné metafory, figurativní a nefigurativní divadlo, animace, animatronika, manipulace atd.

● student je schopen s použitím základní odborné terminologie popsat a analyzovat loutkové představení

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Teorie loutkového divadla je jednosemestrální předmět, který studenty zevrubně seznámí se základy teorie loutkového divadla.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je nastínit problematiku loutkového divadla z hlediska ryze teoretického, a to jak z pohledu současného teoretického myšlení o divadle, tak i v kontextu dějin širšího estetického myšlení o loutkovém divadle a loutce, a rovněž na základě analýzy současných vývojových tendencí ve světovém loutkářství, především v oblasti vztahu loutky a herce, případně nefigurativního předmětu, loutky a herce. Dále je cílem vymezení základních pojmů – loutka jako výtvarný artefakt, loutka jako divadelní funkce, pojem jevištní postavy, v širším smyslu pak pojem integrovaného hereckého komponentu loutkového divadla v celé jeho komplexnosti, tedy i s tendencí k výrazové nefigurativnosti herecké kreace. V neposlední řadě je cílem předmětu také poukázat na specifikum znakového systému loutkového divadla podstatně odlišného od znakových systémů jiných divadelních druhů. Kurz bude rovněž věnovat zvýšenou pozornost problematice herectví s loutkou, a to na základě teoretické diskuse, která byla na toto téma v minulosti i v nedávné době v oboru vedena (O. Zich, P. Bogatyrev, J. Veltruský, E. Kolár, M. Česal, J. Císař, P. Pavlovský, J. Etlík, V. Koenigsmark).

Tematické okruhy:

  1. První pokusy o reflexi loutkového divadla v Evropě (H. von Kleist, Ch. Magnin a další)
  2. Počátky teoretického uvažování v českém loutkářství (J. Veselý, O. Zich, J. Karásek ze Lvovic a další)
  3. Strukturalistický a sémiologický pohled na loutkové divadlo (P. Bogatyrev, J. Veltruský)
  4. Loutkové divadlo a meziválečná evropská avantgarda (O. Schlemmer, O. Morach, S. Tauberová-Arpová, A. Aicher, G. Blattner a další)
  5. Loutkové divadlo a loutka z pohledu modernistických výtvarníků (R. Teschner, Bauhaus, později Calder a další)
  6. Loutka chápaná jako oživená hmota, iluzivní loutkové divadlo 50. let dvacátého století (S. Obrazcov, u nás J. Malík)
  7. Vstup odkrytého herce na jeviště loutkového divadla na počátku 60. let dvacátého století. První revize starších teoretických konceptů v oblasti úvah o loutkovém divadle a pokusy o novou definici loutky, respektive vztahu loutky a herce (E. Kolár, M. Česal, H. Jurkowski).
  8. Nové impulzy a nové pojmy v teoretickém uvažování o loutkovém divadle: jevištní postava, integrovaný herecký komponent loutkového divadla, divadlo s preferencí výtvarné metafory, současné tendence, divadlo objektů, divadlo figur atd. (V. Koenigsmark, J. Císař, P. Pavlovský, J. Etlík, v zahraničí např. P. Francis, M. Wiig)

Vzhledem k realizaci předmětu v průběhu zimního semestru je jeho povinnou součástí návštěva festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem, diskuse o něm a krátká písemná reflexe jedné z inscenací.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BOGATYREV, Petr Grigor'jevič, BENEŠ, Bohuslav, ed. a KOLÁR, Jaroslav, ed. Souvislosti tvorby: cesty k struktuře lidové kultury a divadla. Překlad Jaroslav Kolár. Praha: Odeon, 1971.

CÍSAŘ, Jan. Teorie herectví loutkového divadla. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

ČESAL Miroslav. Živý člověk na loutkovém jevišti. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost,1983.

ETLÍK, Jaroslav. Divadlo jako zakoušení. Divadelní revue 10, 1999, č.1, s. 3-30.

ETLÍK, Jaroslav. Termíny k dohodnutí. In: KLÍMA, Miloslav a kol. Divadlo a interakce. Praha: Pražská scéna ve spolupráci s katedrou alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU, 2006, s. 13-26. ISBN 80-86102-51- 3.

JURKOWSKI, Henryk. Magie loutky. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997. ISBN 80-902482-0-9.

PAVLOVSKÝ, Petr. Člověk a předmět na jevišti. Divadelní revue 6, 1995, č. 3, s. 73–75.

SOKOL, František. Svět loutkového divadla. Praha: Albatros, 1987.

VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Překlad Kateřina Hilská. Praha: Divadelní ústav, 1994. ISBN 8070080469.

ZICH, Otakar. Loutkové divadlo. Drobné umění: revue pro umělecký průmysl, lidové umění a hračky 4, 1923, č. 7, s. 138-145.

ZICH, Otakar. Loutkové divadlo. In: Týž. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1986, s. 315-326.

Hodnoticí metody a kritéria

minimálně 80% účast na přednáškách (40% klasifikace)

písemná reflexe jedné z inscenací festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem - 3 normostrany (10% klasifikace)

závěrečná ústní zkouška (50% klasifikace)

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
ETLÍK J.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Výuka probíhá online v MS TEAMS.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–16:30 Jaroslav ETLÍK
Výuka probíhá online v MS TEAMS. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů