Teorie loutkového divadla

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TLD0 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav ETLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina DOLENSKÁ

Obsah

Teorie loutkového divadla je jednosemestrální předmět, který studenty zevrubně seznámí se základy teorie loutkového divadla.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je nastínit problematiku loutkového divadla z hlediska ryze teoretického, a to jak z pohledu současného teoretického myšlení o divadle, tak i v kontextu dějin širšího estetického myšlení o loutkovém divadle a loutce, a rovněž na základě analýzy současných vývojových tendencí ve světovém loutkářství, především v oblasti vztahu loutky a herce, případně nefigurativního předmětu, loutky a herce. Dále je cílem vymezení základních pojmů – loutka jako výtvarný artefakt, loutka jako divadelní funkce, pojem jevištní postavy, v širším smyslu pak pojem integrovaného hereckého komponentu loutkového divadla v celé jeho komplexnosti, tedy i s tendencí k výrazové nefigurativnosti herecké kreace. V neposlední řadě je cílem předmětu také poukázat na specifikum znakového systému loutkového divadla podstatně odlišného od znakových systémů jiných divadelních druhů. Kurz bude rovněž věnovat zvýšenou pozornost problematice herectví s loutkou, a to na základě teoretické diskuse, která byla na toto téma v minulosti i v nedávné době v oboru vedena (O. Zich, P. Bogatyrev, J. Veltruský, E. Kolár, M. Česal, J. Císař, P. Pavlovský, J. Etlík, V. Koenigsmark).

Tematické okruhy:

  1. První pokusy o reflexi loutkového divadla v Evropě (H. von Kleist, Ch. Magnin a další).
  2. Počátky teoretického uvažování v českém loutkářství (J. Veselý, O. Zich, J. Karásek ze Lvovic a další).
  3. Strukturalistický a sémiologický pohled na loutkové divadlo (P. Bogatyrev, J. Veltruský).
  4. Loutkové divadlo a meziválečná evropská avantgarda (O. Schlemmer, O. Morach, S. Tauberová-Arpová, A. Aicher, G. Blattner a další).
  5. Loutkové divadlo a loutka z pohledu modernistických výtvarníků (R. Teschner, Bauhaus, později Calder a další).
  6. Loutka chápaná jako oživená hmota, iluzivní loutkové divadlo 50. let dvacátého století (S. Obrazcov, u nás J. Malík).
  7. Vstup odkrytého herce na jeviště loutkového divadla na počátku 60. let dvacátého století. První revize starších teoretických konceptů v oblasti úvah o loutkovém divadle a pokusy o novou definici loutky, respektive vztahu loutky a herce (E. Kolár, M. Česal, H. Jurkowski).
  8. Nové impulzy a nové pojmy v teoretickém uvažování o loutkovém divadle: jevištní postava, integrovaný herecký komponent loutkového divadla, divadlo s preferencí výtvarné metafory, současné tendence, divadlo objektů, divadlo figur atd. (V. Koenigsmark, J. Císař, P. Pavlovský, J. Etlík, v zahraničí např. P. Francis, M. Wiig).

Vzhledem k realizaci předmětu v průběhu zimního semestru je jeho povinnou součástí návštěva festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem, diskuse o něm a krátká písemná reflexe jedné z inscenací.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

BOGATYREV, Petr Grigor'jevič, BENEŠ, Bohuslav, ed. a KOLÁR, Jaroslav, ed. Souvislosti tvorby: cesty k struktuře lidové kultury a divadla. Překlad Jaroslav Kolár. Praha: Odeon, 1971.

CÍSAŘ, Jan. Teorie herectví loutkového divadla. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

ČESAL Miroslav. Živý člověk na loutkovém jevišti. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost,1983.

ETLÍK, Jaroslav. Divadlo jako zakoušení. Divadelní revue 10, 1999, č.1, s. 3-30.

ETLÍK, Jaroslav. Termíny k dohodnutí. In: KLÍMA, Miloslav a kol. Divadlo a interakce. Praha: Pražská scéna ve spolupráci s katedrou alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU, 2006, s. 13-26. ISBN 80-86102-51- 3.

JURKOWSKI, Henryk. Magie loutky. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997. ISBN 80-902482-0-9.

PAVLOVSKÝ, Petr. Člověk a předmět na jevišti. Divadelní revue 6, 1995, č. 3, s. 73–75.

SOKOL, František. Svět loutkového divadla. Praha: Albatros, 1987.

VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Překlad Kateřina Hilská. Praha: Divadelní ústav, 1994. ISBN 8070080469.

ZICH, Otakar. Loutkové divadlo. Drobné umění: revue pro umělecký průmysl, lidové umění a hračky 4, 1923, č. 7, s. 138-145.

ZICH, Otakar. Loutkové divadlo. In: Týž. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1986, s. 315-326.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost K224
Učebna a pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
DOLENSKÁ K.
10:00–11:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:00–11:30 Kateřina DOLENSKÁ Učebna a pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů