Kritický seminář 3 - Činohra

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KRS3 ZK 3 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra ZACHATÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Propedeutika kritického psaní, Osobnosti divadelní kritiky.

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přípravné jednosemestrální kurzy Divadelní vnímání a Analýza inscenace; zároveň je prvním ze čtyř semestrálních kurzů (Kritický seminář 3 – 6), které se specificky zaměřují na reflexi jednoho divadelního druhu. Každý z těchto kurzů z 80 % pedagogicky vede zkušená osobnost praktikující divadelní kritiku a představující výrazný pohled a názor na divadlo i jeho kritickou reflexi; tyto osobnosti vesměs dlouhodobě působí v konkrétním typu periodika a umožňují tedy náhled do principů jeho fungování; v tomto smyslu je předmět úzce napojen na současnou oborovou praxi. Předmět dále navazuje na předmět Propedeutika kritického psaní (blok “dovednosti”) a na předmět Osobnosti divadelní kritiky (blok “historie”).

Kritické semináře se průběžně dotýkají následujících rámcových problémových okruhů:

  1. Kritika jako odborné posouzení díla.
  2. Osobnost kritika a jeho specifický talent.
  3. Objektivita a subjektivita.
  4. Herecký výkon a jeho posouzení.
  5. Účel divadelní kritiky a její příjemci.
  6. Podoby kritiky a její konkrétní určení (deník, odborné periodikum, rozhlas, internet… atd.).
  7. Výkon kritiky a etický kodex.
  8. Žánry kritických textů, zejména zpráva, recenze, herecký portrét, rozhovor.

Kritický seminář 3 je zaměřen na reflexi činoherních inscenací uváděných v různých pražských divadlech (případně v rámci festivalů), přičemž výběr obsahuje inscenace jak českých i zahraničních klasických textů, tak současné dramatiky, případně dramatizací či adaptací (např. filmových); dle potřeby je program doplněn záznamy divadelních inscenací. Studenti se dále detailněji seznámí s žánrem deníkové divadelní kritiky, s požadavky, jež jsou na ni kladené, a v neposlední řadě s provozem a proměnami této odborné praxe. Výuka probíhá převážně formou řízené diskuse o inscenacích, dále pak individuálních prezentací, případně polemik, nedílnou součástí je společná diskuse nad studentskými texty zohledňující principy standardní redakční práce. Zadána může být specifická tematická rešerše ke konkrétní inscenaci, rekonstrukce inscenace, případně realizace rozhovoru.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Dále se výběrově pracuje s literaturou uvedenou v předmětu Osobnosti divadelní kritiky, a to s ohledem na konkrétní zadání, které student v jeho rámci splnil:

Další odborná studijní literatura je zadávána v souladu s výběrem konkrétních analyzovaných inscenací na začátku každého semestru; její součástí jsou veškeré publikované či jinak zveřejněné kritické recenze a odborné analýzy těchto inscenací v deníkovém i odborném tisku (Divadelní noviny, Divadelní revue, Svět a divadlo atd.).

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Součástí kritického semináře je samostatná práce na projektu Inscenace v čase, který spočívá v pravidelných návštěvách představení jedné inscenace a reflexi jejího vývoje ve všech jejích složkách; inscenaci student vybírá během prvního ročníku studia; shrnující diskuse o tomto projektu proběhne v rámci státní závěrečné zkoušky z předmětu Současná divadelní praxe a její reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
ZACHATÁ P.
09:00–11:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–11:15 Petra ZACHATÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů