Scénická propedeutika 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SCPR1 zápočet 3 4 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radovan LIPUS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radovan LIPUS

Obsah

Cílem předmětu Scénická propedeutika I je rozvíjení scénického vnímání studentů formou praktického zkoumání, poznávání a osvojení si scénického prostoru a později ohledávání možností vzájemné interakce postav v tomto prostoru. K tomu dochází prostřednictvím vlastní aktivní psychofyzické zkušenosti studentů v řadě na sebe navazujících konkrétních cvičení a etud. Nejprve je předmětem zkoumání samotný scénický prostor, jeho parametry, možnosti a limity. Záměrně pracujeme zpočátku se zcela prázdným prostorem – black boxem školní scény Řetízek. Hledáme těžiště prostoru, prověřujeme změny významu pozice v prostoru ve vztahu ke smyslu, který tato pozice vyzařuje/sděluje nejen v relaci k ostatním prvků/postavám, ale zejména ke vnímateli – divákovi. V této fázi probíhají cvičení nejprve prostřednictvím scénování elementárních objektů (židle, papír, polštář) a později vstupují do hry sami studenti. V zimním semestru pracujeme ještě důsledně bez textové předlohy.

Tématické okruhy:

  1. Prostor, jeho scénický potenciál a limity.
  2. Pozice v prostoru a její smysl v relaci aktér – divák.
  3. Ohnisko a okraj.
  4. Pozice a interakce objektů/postav v prostor.
  5. Situace a příběh beze slov.
  6. Horizontála, vertikála, hloubka a dynamika.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

BROOK, Peter. Pohyblivý bod. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. ISBN 978-80-238-0632-7.

ČECHOV, Michail. Hercova cesta: O herecké technice. Praha: KANT, 2017. ISBN 978-80-7437-241-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Základním kritériem hodnocení studentů v předmětu Scénická propedeutika I je pravidelná účast v hodinách a kreativní přístup k zadáním jednotlivých cvičení. Kromě vlastní aktivity je hodnocena také schopnost analyzovat a hodnotit předvedené výkony kolegů.

Závěrečné hodnocení se skládá z těchto částí:

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
LIPUS R.
14:30–17:30
(paralelka 1)
Řetízek.
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:30–17:30 Radovan LIPUS
Řetízek. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů