Teorie divadla II. 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TID4 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Teorie divadla I. 1 a 2, Teorie divadla II. 1

Obsah kurzu

Přednáškový a seminární cyklus Teorie divadla je profilovým předmětem bakalářského stupně výuky teorie divadla. Studenti se seznámí s elementárními teatrologickými pojmy užívanými v české divadelní vědě a také s vymezením těchto pojmů v souvislostech obecné teorie umění, estetiky a teorie ostatních uměleckých druhů.

Cíl předmětu:

Přednášky v předmětu Teorie divadla II. v letním semestru navazují na vymezené problémy divadelně-teoretického myšlení ve 2. polovině 20. století a soustředí se na nejnovější vývojové trendy současného divadla. Přednáškový cyklus druhého ročníku uzavírá velmi obsáhlá problematika divadelní interpretace a stejně časově náročný blok věnovaný neinterpretačním typům divadelní tvorby.

Tematické okruhy:

  1. Divadlo v období postmoderny. Koncept postdramatického divadla (H.-T. Lehmann).
  2. Proměny divadelního jazyka. Akcent na ontologické momenty divadelního aktu a zvýšený důraz na jeho interaktivitu.
  3. Performativita jako důležitá dimenze divadla, a vliv dnešní německé divadelní teorie na současné přemýšlení o divadle v Čechách (E. Fischer-Lichte, J. Roselt, H. Schramm a další).
  4. Teorie interpretace. Základní interpretační postupy: 1. porozumění textové předloze, 2. dramaturgický rozbor, 3. výklad, 4. dramaturgicko – režijní koncepce jako nezbytný předpoklad následné jevištní konkretizace literární předlohy. Princip denotace a princip konotace.
  5. Interpretační a non-interpretační divadlo.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura (průběžně v celém cyklu Teorie I.-III.):

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů