Kritický seminář 1 - Divadelní vnímání

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KRS1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK, Daniela JOBERTOVÁ

Obsah

Cíl předmětu:

Předmět je prvním kurzem v rámci šestisemestrálního kritického bloku, který tvoří páteřní osu bakalářského studia oboru. Je zaměřen na rozvoj vnímání divadelních událostí různých žánrů ve všech jejich aspektech a složkách (v prvé řadě scénografie, hudby a herectví, posléze dramaturgie a režie), dále pak na kultivaci verbálního popisu těchto složek směrem k přesné a věcné evokaci, a v neposlední řadě na jejich usouvztažňování; nejde tedy v první řadě o hodnocení divadelní události, ale nastavování systému hodnot a kritérií. Cílem předmětu je tedy zejména kultivace schopnosti fixovat divadelní zážitek v paměti a při jeho popisu a hodnocení nepotřebovat oporu v záznamu.

Osnova kurzu:

Strukturu kurzu tvoří povinné společné návštěvy 8 - 10 vybraných divadelních inscenací různých žánrů (činoherních, hudebně-dramatických, tanečně-pohybových atd.) v různých institucích dle aktuálního repertoáru (Národní divadlo, Divadlo na Vinohradech, Divadlo v Dlouhé, Dejvické divadlo, Městská divadla pražská, Meet Factory, Jatka, Divadlo Disk...), včetně scén soukromých (Divadlo bez Zábradlí, Divadlo na Fidlovačce…), případně festivalových produkcí (Přelet nad loutkářským hnízdem, Pražský divadelní festival německého jazyka, Malá inventura, Zlomvaz atd.). Na každou tuto návštěvu bezprostředně navazuje seminář, probíhající formou strukturované řízené diskuse.

Zadání kritického bakalářského projektu “Život inscenace”:

Na konci kurzu si student vybere jednu inscenaci, u níž nedávno proběhla premiéra, a jednotlivé reprízy této inscenace bude v průběhu zbývajících 2 a půl roku studia (resp. do derniéry) sledovat, tzn. pravidelně navštěvovat (nejméně 1x za 3 měsíce), s cílem zaznamenávat, dokumentovat (na základě předem dané metodiky a kritérií) a analyzovat její průběžný vývoj, a to i s ohledem na recenzní ohlasy na premiéru, resp. první reprízy i další případný ohlas v tisku, např. analytické či srovnávací studie v odborných periodikách (viz též rubrika Další studijní povinnosti). Zpráva o tomto procesu vývoje inscenace bude součástí státní závěrečné zkoušky, konkrétně předmětu Současná divadelní praxe a její kritická reflexe.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Články a studie uveřejněné zejména v časopise Svět a divadlo (vzhledem k tomu, že jde o zprávy o zahraničních inscenacích, je kladen velký důraz na jejich plastický popis).

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T121
Učebna KTK 12

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
JOBERTOVÁ D.
JIŘÍK J.

12:30–14:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Daniela JOBERTOVÁ
Jan JIŘÍK
Učebna KTK 12
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů