Zjednodušený studijní plán Teorie a kritika divadelní tvorby (B.A.)

Katedra teorie a kritiky

Studijní program: Teorie a kritika divadelní tvorby

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207DSG1 Dějiny scénografie 1 Z 3
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
207KDS1 Kapitoly z dějin světového divadla 1 Z 3
207KRS1 Kritický seminář 1 - Divadelní vnímání Z 2
207KSK1 Kultura sociální komunikace 1 Z 1
207PRKP0 Propedeutika kritického psaní Z 2
207SCPR1 Scénická propedeutika 1 Z 3
207TID1 Teorie divadla I. 1 Z 3
207TDT1 Teorie dramatického textu ZK 3
207USP0 Úvodní soustředění Z 1
207ZTVZ1 Základy teatrologického výzkumu 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207ADT0 Analýza dramatického textu Z 3
207DSG2 Dějiny scénografie 2 ZK 3
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 ZK 3
207KDS2 Kapitoly z dějin světového divadla 2 ZK 3
207KRS2 Kritický seminář 2 - Analýza inscenace ZK 2
207KSK2 Kultura sociální komunikace 2 Z 1
207ODK0 Osobnosti divadelní kritiky ZK 3
207SCPR2 Scénická propedeutika 2 Z 3
207TID2 Teorie divadla I. 2 ZK 3
207VID0 Významné inscenace českého a světového divadla Z 2
207ZTVZ2 Základy teatrologického výzkumu 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207CTO1 Čtení teoretických textů o divadle 1 Z 2
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 ZK 3
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 ZK 3
207KDC1 Kapitoly z dějin českého divadla 1 Z 3
207KRS3 Kritický seminář 3 - Činohra ZK 3
207KSM0 K sémiotice divadla ZK 2
207RDD1 Režijně-dramaturgická dílna 1 Z 3
207TID3 Teorie divadla II. 1 Z 3
207TLD0 Teorie loutkového divadla ZK 2
207ZTH1 Základy teorie herectví 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
207EPU1 Estetika pro uměnovědy 1 Z 3
207FPA1 Filozofie a Performing Arts 1 Z 3
207TPD0 Tanečně-pohybová dílna ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207CTO2 Čtení teoretických textů o divadle 2 ZK 2
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 ZK 3
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
207KDC2 Kapitoly z dějin českého divadla 2 ZK 3
207KRS4 Kritický seminář 4 - Hudební divadlo ZK 3
207RDD2 Režijně-dramaturgická dílna 2 Z 3
207TID4 Teorie divadla II. 2 ZK 3
207ZRD0 Základy redakční práce Z 2
207ZTH2 Základy teorie herectví 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
207EPU2 Estetika pro uměnovědy 2 ZK 3
207FPA2 Filozofie a Performing Arts 2 ZK 3
207KDF0 Kapitoly z dějin filmu ZK 2
207WCR0 New Ways of Communicating Reflection and Criticality ZK 2
207WKS0 Workshopy Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207KRS5 Kritický seminář 5 - Tanec a pohybové divadlo ZK 3
207STL0 Otázky současné teorie literatury ZK 2
207TPS0 Teorie a praxe scénické tvorby Z 7
207TID5 Teorie divadla III. 1 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 15
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
207EPU1 Estetika pro uměnovědy 1 Z 3
207FPA1 Filozofie a Performing Arts 1 Z 3
207TPD0 Tanečně-pohybová dílna ZK 2
207WKS0 Workshopy Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207BCP0 Bakalářská práce Z 6
207KRS6 Kritický seminář 6 - Podoby alternativního divadla ZK 3
207ODP0 Odborná praxe Z 2
207TID6 Teorie divadla III. 2 ZK 3
207VSU0 Vizualita v současném umění ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
207EPU2 Estetika pro uměnovědy 2 ZK 3
207FPA2 Filozofie a Performing Arts 2 ZK 3
207KDF0 Kapitoly z dějin filmu ZK 2
207WCR0 New Ways of Communicating Reflection and Criticality ZK 2
207WKS0 Workshopy Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 29
Celkem kreditů za ročník 60