Základy teatrologického výzkumu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZTVZ1 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel BÁR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BÁR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět Základy teatrologického výzkumu 1 studenty vybavuje nezbytnými odbornými znalostmi a dovednostmi, potřebnými pro jejich další teatrologickou práci jak v rámci vysokoškolského studia (vč. VŠKP), tak v následné praxi. Po výchozím uvedení do problematiky studenti pod průběžným vedením pedagoga samostatně realizují vlastní základní teatrologický výzkum – při jednotlivých krocích se postupně učí, jak získávat, shromažďovat, zpracovávat a analyzovat literární a pramenné dokumentační materiály rozmanitého charakteru (text, recenze, fotografie, vzpomínky apod.). Předmět předpokládá intenzivní samostatnou práci studentů mezi hodinami při provádění rešerší k zadaným tématům, kritickém hodnocení získaných materiálů, jejich analýze a zpracovávání komentářů a dílčích písemných výstupů; výsledky samostatné práce jsou komentovány a kriticky hodnoceny při společných diskusích na hodinách.

Tematické okruhy:

  1. Základní postupy teatrologického výzkumu.
  2. Provádění základní rešerše.
  3. Odborná literatura a periodika, internetové databáze.
  4. Odborné instituce dokumentující historickou paměť divadla.
  5. Zápis pramenů a literatury dle normy ISO 690.
  6. Tvorba biografického hesla.
  7. Synopse a anotace.
  8. Popis scény a kostýmů.

Doporučená nebo povinná literatura

SKUPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Dostupný z WWW: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf

VODIČKA, Libor. Úvod do divadelních studií: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3780-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet bude udělen po odevzdání kompletního souboru dopracovaných a opravených rešerší a dílčích písemných výstupů samostatné výzkumné činnosti, zpracovávaných v průběhu semestru. Nezbytným předpokladem pro získání zápočtu je minimálně 70% docházka.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
BÁR P.
14:00–15:30
(přednášková par. 1)
1. výuka začne 10.10.2022
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:30 Pavel BÁR Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
1. výuka začne 10.10.2022 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů