Analýza dramatického textu

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ADT0 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Teorie dramatického textu.

Obsah kurzu

Jednosemestrální seminář Analýza dramatického textu navazuje a rozvíjí poznatky, které studenti získali v předmětu Teorie dramatického textu (ZT). Získané dovednosti studenti rozvíjejí v navazujícím předmětu Režijně-dramaturgická dílna.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je rozvoj teoretického myšlení v oblasti teorie tradičního dramatického textu a jeho analýzy. Studenti pracují se základními normativními texty teorie dramatu, upevňují si základní terminologii a představu o historickém vývoji evropského teoretického myšlení o dramatickém textu. V neposlední řadě kurz poskytne studentům dostatečný prostor pro samotnou analýzu zvoleného dramatu. Cílem analýzy dramatu je osvojení si této metody na dostatečné odborné úrovni (studenti dokáží analyzovat a pojmenovat vztahy mezi jednotlivými složkami dramatického textu) a dále její strukturovaná a logická verbální prezentace.

Osnova předmětu:

Kurz je založen na metodě pozorného čtení (closed reading) a skládá se ze dvou částí. V první polovině semináře studenti přichází do styku se základy evropského teoretického myšlení o dramatickém textu, poznávají jeho podoby i proměny a učí se vývoji funkce tradičního dramatu v struktuře divadelního artefaktu i samotné evropské kultury (drama jako krásná literatura). Tato část spočívá v pozorném čtení základů evropských poetik a dalších normativních textů - např. Aristoteles, Horatius, J. C. Scaliger, Lope de Vega, P. Corneille, N. Boileau-Despréaux, V. Hugo, G. Freytag. V této části je každému studentu přidělen minimálně jeden normativní text, který v strukturovaném a logickém výkladu v rámci semináře představí. Následuje společná rozprava všech účastníků kurzu, v níž je kladen důraz na podrobnou reflexi konkrétního teoretického textu a jeho zařazení do dobového kontextu. Ve druhé části kurzu studenti aplikují získané poznatky na konkrétní dramatický text. Z korpusu vybraných dramatiků (W. Shakespeare, H. Ibsen, A. Strindberg, A. P. Čechov nebo G. Preissová, V. a A. Mrštíci) si každý student vybere po jedné hře, kterou následně během hodiny analyzuje.

Kurz je zakončen odevzdáním analýzy zvoleného dramatu (cca 5 normostran).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů