Analýza dramatického textu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ADT0 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK

Obsah

Jednosemestrální seminář Analýza dramatického textu navazuje a rozvíjí poznatky, které studenti získali v předmětu Teorie dramatického textu (ZT). Získané dovednosti studenti rozvíjejí v navazujícím předmětu Režijně-dramaturgická dílna.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je rozvoj teoretického myšlení v oblasti teorie tradičního dramatického textu a jeho analýzy. Studenti pracují se základními normativními texty teorie dramatu, upevňují si základní terminologii a představu o historickém vývoji evropského teoretického myšlení o dramatickém textu. V neposlední řadě kurz poskytne studentům dostatečný prostor pro samotnou analýzu zvoleného dramatu. Cílem analýzy dramatu je osvojení si této metody na dostatečné odborné úrovni (studenti dokáží analyzovat a pojmenovat vztahy mezi jednotlivými složkami dramatického textu) a dále její strukturovaná a logická verbální prezentace.

Osnova předmětu:

Kurz je založen na metodě pozorného čtení (closed reading) a skládá se ze dvou částí. V první polovině semináře studenti přichází do styku se základy evropského teoretického myšlení o dramatickém textu, poznávají jeho podoby i proměny a učí se vývoji funkce tradičního dramatu v struktuře divadelního artefaktu i samotné evropské kultury (drama jako krásná literatura). Tato část spočívá v pozorném čtení základů evropských poetik a dalších normativních textů - např. Aristoteles, Horatius, J. C. Scaliger, Lope de Vega, P. Corneille, N. Boileau-Despréaux, V. Hugo, G. Freytag. V této části je každému studentu přidělen minimálně jeden normativní text, který v strukturovaném a logickém výkladu v rámci semináře představí. Následuje společná rozprava všech účastníků kurzu, v níž je kladen důraz na podrobnou reflexi konkrétního teoretického textu a jeho zařazení do dobového kontextu. Ve druhé části kurzu studenti aplikují získané poznatky na konkrétní dramatický text. Z korpusu vybraných dramatiků (W. Shakespeare, H. Ibsen, A. Strindberg, A. P. Čechov nebo G. Preissová, V. a A. Mrštíci) si každý student vybere po jedné hře, kterou následně během hodiny analyzuje.

Kurz je zakončen odevzdáním analýzy zvoleného dramatu (cca 5 normostran).

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Teorie dramatického textu.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů