Kapitoly z dějin světového divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KDS1 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na vybrané významné autory a jejich dramata jednotlivých podstatných epoch dějin divadla. Cílem semináře je především na základě četby a výkladu jednotlivých dramatických textů, a to zejména v souvislostech a kulturně-historických kontextech doby a vývojovém stadiu divadla, porozumět jejich dramatické výstavbě ale také ideovým kontextům, ve hrách obsažených.

Témata seminářů:

Studenti povinně přečtou všechny zadané dramatické texty, případně doplňující teoretickou literaturu, aby byli schopni reagovat na okruh zadaných otázek, ale také na podněty pedagoga.

Příklad zadaných otázek na domácí přípravu semináře:

Při čtení her se zaměřte na:

I. Antické tragédie:

 1. Kdo je hrdinou/hrdinkou? Jaké je jeho/její postavení ve společnosti, odkud pochází, jakými vlastnostmi je obdařen, nebo disponuje?
 2. Jaký je jeho/její postoj k bohům a k polis.
 3. Jaké postavy ve hrách vystupují? Bohové a lidé? Jací jsou?
 4. Jak fungují vztahy mezi hlavními a epizodickými postavami?
 5. Jaké události se ve hrách zobrazují?
 6. Dodržují se ve hrách normativní pravidla, jak je v Poetice ustanovil Aristoteles?
 7. Forma a prostředky zpracování mytologického námětu.
 8. Věštba a předtucha a jejich funkce.
 9. Využívají autoři ve hrách principu Deus ex machina?
 10. Dialogy a monology postav. Kde převažují monology a kde dialogy?
 11. Rozvíjení charakteru, psychologie a motivace konání postav.
 12. Ženská hrdinka v antické tragédii a její proměna – Klytaimestra + Elektra, Iokasta, Medeia.
 13. Polemika nad mimesis a katarzí.

II. Antické komedie:

 1. Jaké postavy ve hrách vystupují? Bohové a lidé? Jací jsou?
 2. Jaké události se ve hrách zobrazují?
 3. Politický podtext her.
 4. Místo a funkce sboru.

Písemné práce:

Témata písemných prací vycházejí z probírané látky, jsou vždy jasně určena a specifikována názvem i rozsahem a v neposlední řadě také termínem odevzdání v elektronické podobě.

Příklady zadání písemných prací:

Doporučená nebo povinná literatura

Dramatické texty:

Povinná literatura:

Výběr z doporučené literatury:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost S412
Učebna S412 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
09:00–10:30
(paralelka 1)
1. výuka začne 13.10.2022

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Eva KYSELOVÁ Učebna S412 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
1. výuka začne 13.10.2022 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů