Kapitoly z dějin českého divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KDC1 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Divadlo v české kultuře 1 ZT.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen především na vývoj českého dramatu, s přesahy do kontextů vývoje českého divadla a mezinárodních souvislostí do poloviny 20.století. Cílem semináře je nejen seznámení se zásadními autory a díly českého dramatu, ale také pokus o tematizaci a pojmenování základních charakteristik autorského jazyka dramatiků na základě individuální analýzy. Kromě samotných textů se studenti věnují také nástinu inscenační tradice her v českém divadle, s ohledem na významné inscenace.

Během semestru je jeden seminář věnovaný panelové diskuzi nad zvolenými tématy semestrálních prací. Cílem je představit a obhájit vybrané téma, podat základní hypotézu a výběr z pramenů a literatury, které při psaní student využije, a také otevřená diskuze nad směřováním semestrální práce.

Témata seminářů:

Písemné práce:

Témata písemných prací vycházejí z probírané látky, jsou vždy jasně určena a specifikována názvem i rozsahem a v neposlední řadě také termínem odevzdání v elektronické podobě. Student si vybere jednu z nabízených témat, a měl by na ní systematicky pracovat během celého semestru.

Příklady zadání písemných prací:

Doporučená nebo povinná literatura

Dramatické texty:

Povinná literatura:

Výběr z doporučené literatury:

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář bude probíhat na dvou úrovních:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S412
Učebna S412 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
12:00–13:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Eva KYSELOVÁ Učebna S412 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů