Kapitoly z dějin českého divadla 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KDC1 Z 3 2ST česky zimní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Divadlo v české kultuře 1 ZT.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen především na vývoj českého dramatu, s přesahy do kontextů vývoje českého divadla a mezinárodních souvislostí do poloviny 20.století. Cílem semináře je nejen seznámení se zásadními autory a díly českého dramatu, ale také pokus o tematizaci a pojmenování základních charakteristik autorského jazyka dramatiků na základě individuální analýzy. Kromě samotných textů se studenti věnují také nástinu inscenační tradice her v českém divadle, s ohledem na významné inscenace.

Během semestru je jeden seminář věnovaný panelové diskuzi nad zvolenými tématy semestrálních prací. Cílem je představit a obhájit vybrané téma, podat základní hypotézu a výběr z pramenů a literatury, které při psaní student využije, a také otevřená diskuze nad směřováním semestrální práce.

Témata seminářů:

Písemné práce:

Témata písemných prací vycházejí z probírané látky, jsou vždy jasně určena a specifikována názvem i rozsahem a v neposlední řadě také termínem odevzdání v elektronické podobě. Student si vybere jednu z nabízených témat, a měl by na ní systematicky pracovat během celého semestru.

Příklady zadání písemných prací:

Doporučená nebo povinná literatura

Dramatické texty:

Povinná literatura:

Výběr z doporučené literatury:

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář bude probíhat na dvou úrovních:

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S412
Učebna S412 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
12:00–13:30
(paralelka 1)
Výuka začíná od 11.10.2021.
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Eva KYSELOVÁ Učebna S412 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Výuka začíná od 11.10.2021. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů