Kultura sociální komunikace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KSK2 Z 1 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Kultura sociální komunikace 1

Obsah kurzu

Cílem předmětu je nabytí základní rétorické vybavenosti, tedy odborné způsobilosti srozumitelného, přehledného a strukturovaného mluveného projevu, naslouchání, schopnost otevřeného dialogu i objektivizace vlastního chování v různých situacích.

Tematické okruhy:

  1. Artikulace, vyslovování.
  2. Logické členění vět, pauzy, tečky.
  3. Čtený a mluvený projev – společné aspekty, rozdíly, autorské čtení.
  4. Neverbální komunikace.
  5. Civilní, hovorová řeč.
  6. Prezentace, struktury a analýzy.
  7. Analýza projevu veřejně působící osobnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře. Praha: Academia, 1998. ISBN 80- 200-0659-1.

VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-128-0.

KHAN-PANNI, Phillip. Mluvte k věci. Brno: ERA, 2002. ISBN 80-86517-23-3.

Dostupné aktuální mediální projevy veřejně působících osobností k analýze.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů