Vizualita v současném umění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207VSU0 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA

Obsah

Cíl předmětu:

Jednosemestrální předmět Vizualita v současném umění doplňuje páteřní šesti-semestrální kurz Teorie divadla a rozvíjí poznatky, které v něm studenti získali.

Kurz se zaměřuje na dynamickou oblast visual studies a seznamuje studenty s tzv. vizuálním obratem, jeho teoretickými východisky i praktickými projevy v současném umění a šířeji i každodenním životě. Věnuje se proměňujícímu se vztahu textu a obrazu a na vybraných příkladech vizuální reprezentace představuje rozdílné kritické diskurzy, způsoby jejich uplatňování a důsledky, které přinášejí pro uměleckou tvorbu i její recepci.

Tematické okruhy:

  1. Vizuální kultura a vizuální reprezentace.
  2. Vizualita, tradiční a nová média.
  3. Vizualita a diváctví.
  4. Vizualita a feminismus.
  5. Vizualita a transkulturalismus.
  6. Vizualita a moc.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

BAUDRILLARD, Jean. Předchůdnost simulaker. In: Helena Bendová a Matěj Strnad, ed. Společenské vědy a audiovize. Praha: Nakladatelství AMU, 2014, s. 419-453. ISBN 978-80-7331-313-5.

BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: Walter Benjamin Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979, s. 17–47.

BERGER, John. Způsoby vidění. přel. Andrea Průchová. Praha: Labyrint, 2016, s. 6-55. ISBN 978-80-87260-78-4.

BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce. přel. Petr Turek. Praha: Tranzit, 2004, s. 3-19. ISBN 80-903452-0-4.

BUTLER, Judith. Subjekty pohlaví / genderu / touhy. In: Helena Bendová a Matěj Strnad, ed. Společenské vědy a audiovize. Praha: Nakladatelství AMU, 2014, s. 609-644. ISBN 978-80-7331-313-5.

CRIMP, Douglas. Appropriating Appropriation. In: Paula Marincola, ed. Image Scavengers: Photography (exhibition catalog). Philadelphia: University of Pennsylvania, 1982 s. 27–34. ISBN 978-0-686-46925-4.

FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení. přel. Čestmír Pelikán. Praha: Dauphin, 2000, s. 281-303. ISBN 978-80-86019-96-3.

MULVEY, Laura. Vizuální slast a narativní film. In: Libora Oates-Indruchová, ed. Dívčí válka s ideologií: Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s. 113–131. ISBN 80-85850-67-2.

PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. 3. vydání. přel. Lubomír Konečný. Praha: Malvern, 2021, s. 41-55. ISBN 978-80-7530-302-8.

Doporučená literatura (vybrané kapitoly z):

BENDOVÁ, Helena a STRNAD, Matěj (eds.). Společenské vědy a audiovize. Praha: NAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5

DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2010. ISBN 978-80-87108-16-1

MIRZOEFF, Nicholas (ed.). The Visual Culture Reader. London a New York: Routledge, 2002. ISBN 978-04-1578-262-3.

MITCHELL, W. J. T. Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3202-5

STURKEN, Marita a CARTWRIGHT, Lisa. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. New York: OxfordUniversity Press, 2018. ISBN 978-0190265717

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost S410
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
BRYCHTA L.
14:30–16:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:30–16:00 Lukáš BRYCHTA Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů