Vizualita v současném umění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207VSU0 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Jednosemestrální předmět Vizualita v současném umění doplňuje páteřní šesti-semestrální kurz Teorie divadla a rozvíjí poznatky, které v něm studenti získali.

Kurz se zaměřuje na dynamickou oblast visual studies a seznamuje studenty s tzv. vizuálním obratem, jeho teoretickými východisky i praktickými projevy v současném umění a šířeji i každodenním životě. Věnuje se proměňujícímu se vztahu textu a obrazu a na vybraných příkladech vizuální reprezentace představuje rozdílné kritické diskurzy, způsoby jejich uplatňování a důsledky, které přinášejí pro uměleckou tvorbu i její recepci.

Tematické okruhy:

  1. Vizuální kultura a vizuální reprezentace.
  2. Vizualita, tradiční a nová média.
  3. Vizualita a diváctví.
  4. Vizualita a feminismus.
  5. Vizualita a transkulturalismus.
  6. Vizualita a moc.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané kapitoly z:

BENDOVÁ, Helena a STRNAD, Matěj (eds.). Společenské vědy a audiovize. Praha: NAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5

DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2010. ISBN 978-80-87108-16-1

MIRZOEFF, Nicholas (ed.). The Visual Culture Reader. London a New York: Routledge, 2002. ISBN 978-04-1578-262-3.

MITCHELL, W. J. T. Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3202-5

STURKEN, Marita a CARTWRIGHT, Lisa. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. New York: OxfordUniversity Press, 2018. ISBN 978-0190265717

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů