Vizualita v současném umění

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207VSU0 ZK 2 2ST česky letní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Jednosemestrální předmět Vizualita v současném umění doplňuje páteřní šesti-semestrální kurz Teorie divadla a rozvíjí poznatky, které v něm studenti získali.

Kurz se zaměřuje na dynamickou oblast visual studies a seznamuje studenty s tzv. vizuálním obratem, jeho teoretickými východisky i praktickými projevy v současném umění a šířeji i každodenním životě. Věnuje se proměňujícímu se vztahu textu a obrazu a na vybraných příkladech vizuální reprezentace představuje rozdílné kritické diskurzy, způsoby jejich uplatňování a důsledky, které přinášejí pro uměleckou tvorbu i její recepci.

Tematické okruhy:

  1. Vizuální kultura a vizuální reprezentace.
  2. Vizualita, tradiční a nová média.
  3. Vizualita a diváctví.
  4. Vizualita a feminismus.
  5. Vizualita a transkulturalismus.
  6. Vizualita a moc.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané kapitoly z:

BENDOVÁ, Helena a STRNAD, Matěj (eds.). Společenské vědy a audiovize. Praha: NAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5

DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2010. ISBN 978-80-87108-16-1

MIRZOEFF, Nicholas (ed.). The Visual Culture Reader. London a New York: Routledge, 2002. ISBN 978-04-1578-262-3.

MITCHELL, W. J. T. Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3202-5

STURKEN, Marita a CARTWRIGHT, Lisa. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. New York: OxfordUniversity Press, 2018. ISBN 978-0190265717

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů