Kapitoly z dějin českého divadla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KDC2 ZK 3 2ST česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Kapitoly z dějin českého divadla 2.

Korekvizita: Divadlo v české kultuře 2 ZT.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen především na vývoj českého dramatu, s přesahy do kontextů vývoje českého divadla a mezinárodních souvislostí, od druhé poloviny 20. století až k současnosti. Cílem semináře je nejen seznámení se zásadními autory a díly českého dramatu, ale také pokus o tematizaci a pojmenování základních charakteristik autorského jazyka dramatiků na základě individuální analýzy. Kromě samotných textů se studenti věnují také nástinu inscenační tradice her v českém divadle, s ohledem na významné inscenace.

Témata seminářů:

I. Socialistický realismus, budovatelské drama a české divadlo po roce 1945

II. František Hrubín – návrat básnického dramatu?

III. Josef Topol a české divadlo (spolupráce s Otomarem Krejčou v ND)

IV. Milan Kundera – dramatik (inscenace v českém divadle)

V. Milan Uhde a studiová scéna v Brně

VI. Václav Havel a česká divadelní kultura (inscenace v Divadle Na zábradlí)

VII. Český divadelní disent, Bytové divadlo, hry o Vaňkovi, reflexe normalizace

VIII. České a slovenské absurdní drama a groteska (Peter Karvaš, Ladislav Smoček)

IX. Česká divadelní kritika po roce 1989 – periodika, osobnosti, styl

X. Česká coolness

XI. Nové drama („new writing“, „new european drama“), postavení českého dramatu po roce 2000.

XII. Mezi režií a dramatikou – Jan Antonín Pitínský, Arnošt Goldflam

XIII. Mezi režií a dramatikou – Petr Zelenka, David Drábek

Doporučená nebo povinná literatura

Dramatické texty:

Povinná literatura:

Výběr z doporučené literatury:

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář bude probíhat na dvou úrovních:

Zkouška proběhne ve formě kolokviálního setkání. Každý student si připraví vlastní cca 20 minutovou přednášku na zvolené téma (zaměřené na české a slovenské drama a divadlo po roce 2000). Přednáška by měla zahrnout jasnou hypotézu, práci s prameny a výzkum problematiky, měla by přinést jisté závěry a otevřít diskusi. Součástí bude i otevřená debata v kruhu nad otázkami, které vyvstanou. Hodnotit se bude obsah příspěvku, odborné zaměření, projev, zapojení do diskuze, schopnost reagovat na dotazy na jisté odborné úrovni.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů