Kapitoly z dějin českého divadla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KDC2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Kapitoly z dějin českého divadla 2.

Korekvizita: Divadlo v české kultuře 2 ZT.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen především na vývoj českého dramatu, s přesahy do kontextů vývoje českého divadla a mezinárodních souvislostí, od druhé poloviny 20. století až k současnosti. Cílem semináře je nejen seznámení se zásadními autory a díly českého dramatu, ale také pokus o tematizaci a pojmenování základních charakteristik autorského jazyka dramatiků na základě individuální analýzy. Kromě samotných textů se studenti věnují také nástinu inscenační tradice her v českém divadle, s ohledem na významné inscenace.

21.2. Socialistický realismus, budovatelské drama a české divadlo po roce 1945

hry: Vašek Káňa: Parta brusiče Karhana, EFB: Pařeniště

•Kdo je hrdinou dramatu?

•Jak hra reflektuje dobové reálie?

•Jak funguje formální výstavba dramatu?

•Komunikuje drama se současnou reflexí divadla? Proč ano/ne?

28.2. František Hrubín – návrat básnického dramatu?

hry: Srpnová neděle, Křišťálová noc

•Jak autor pracuje s motivem přírody, a střetu generací

•Snaží se autor skrze postavy ukázat polemiku se společenskými konvencemi?

•V čem jsou hry aktuální, v čem nejsou?

•Inscenace Otomara Krejči

7.3. Josef Topol a české divadlo ( spolupráce s Otomarem Krejčou v ND)

hry: Konec masopustu, Kočka na kolejích

•Jaká témata hry zpracovávají a jak autor pracuje s jazykem?

•Je možné sledovat vlivy moderní evropské literatury?

•Vztah jako základní konflikt?

•V čem hry ne/komunikují se současným divadlem?

14.3. Milan Kundera – dramatik

hry: Majitelé klíčů, Ptákovina

•Jak autor pracuje s realitou a fikcí?

•Jsou hry reakcí na společensko-politickou situaci? V čem ano/ne?

•Jak funguje vztah hlavního hrdiny/ů s okolím?

•Inscenace v českém divadle

21.3. Milan Uhde a studiová scéna v Brně

hry: Král Vávra, Balada pro banditu

•Kdo je hrdinou hry?

•V jakém světě hrdina existuje, v jakém vztahu?

•Jak pracuje autor s formou, jazykovými konvencemi?

28.3. Václav Havel a česká divadelní kultura

hry: Pokoušení, Zahradní slavnost, Vyrozumění

•Reflektuje autor společnost realisticky? Jaké prostředky užívá?

•V čem je obsažená autorova kritika politického systému?

•Sledujete ve hrách nějaké společné formální či obsahové postupy, schémata, konvence?

•Inscenační tradice

4.4. Český divadelní disent, Bytové divadlo, reflexe normalizace –

Hry: P.Kohout: Malá hudba moci/T.Stoppard: Rock´n´roll/ Kohoutův Macbeth

•Charakteristika českého disentu, divadelních aktivit

•Bytové divadlo Vlasty Chramostové

•Drama a divadlo jako rezistence režimu

11.4. České absurdní drama a groteska (Ladislav Smoček)

hry: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Bludiště

•Sledujte prvky absurdního dramatu a odkazy grotesky v postavách, situacích, prostředí

•Je možné najít ve hrách konkrétní paralely k evropské absurdní dramatice?

•Na co hry reagují? Jaké formální prostředky ve výstavbě a jazyku autoři užívají?

•Smoček a Činoherní klub

18.4. Česká divadelní kritika a reflexe divadla po roce 1989 – periodika, osobnosti, styl – všichni si mezi sebou rozdělí dle volby existující periodika a představí jejich koncepci, filosofii, osobnosti, zaměření, – autoři, „poetika a dramaturgie“, čtenářské zaměření - VŠECHNY

•Svět a divadlo

•Divadelní noviny

•Loutkář

•Taneční zóna

•deníková kritika – autoři/rky a styl, politická korektnost vůči periodiku?

•Blogy – příklady, charakteristické znaky „blogerské kritiky“

25.4. České drama po roce 1989, česká coolness

Hry: Tomáš Rychetský: Nevinní jsou nevinní, Jiří Pokorný: Taťka střílí góly, Marek Horoščák: Vařený hlavy

•téma násilí - Co nutí postavy k násilnému chování?

•formální struktura dramatu

•jak hry fungují v rámci celospolečenské diskuse

2.5. Česká ženská dramatika

Hry: Iva Volánková, Valerie Schulzová: Barbíny, Lenka Lagronová: Terezka, Anna Saavedra: Tajná zpráva z planety matek / Mamma guerilla, Kuřačky a spasitelky

•je možné definovat tzv. české ženské drama?

•Motivy, témata, cílová skupina, inscenační praxe a respekt v českém divadle

•Formální experimenty, nebo pokračování dramatické tradice?

9.5. Reflexe historie, pokusy o dokudrama

Hry: Tomáš Vůjtek a jeho „trilogie“: S nadějí bez ní, Slyšení, Smíření

•Co je a co není dokumentární drama?

•Inscenace her T. Vůjtka v divadle Aréna

•Témata a forma, autorský jazyk a výklad dějinných událostí

•Kritický ohlas, společenská debata

+

16.5. Mezi režií a dramatikou –Petr Zelenka, David Drábek

Hry: Příběhy obyčejného šílenství/ Akvabely

•Charakteristika dramatického autorského jazyka

•Režiséři vlastních her?

•Inscenační tradice (vybrané inscenace v kontextu kritických reflexí)

Doporučená nebo povinná literatura

Dramatické texty:

Povinná literatura:

Výběr z doporučené literatury:

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář bude probíhat na dvou úrovních:

Zkouška proběhne ve formě kolokviálního setkání. Každý student si připraví vlastní cca 20 minutovou přednášku na zvolené téma („Co potřebuje české divadlo?“). Přednáška by měla zahrnout jasnou hypotézu, práci s prameny a výzkum problematiky, měla by přinést jisté závěry a otevřít diskusi. Součástí bude i otevřená debata v kruhu nad otázkami, které vyvstanou. Hodnotit se bude obsah příspěvku, odborné zaměření, projev, zapojení do diskuze, schopnost reagovat na dotazy na jisté odborné úrovni.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů