Kultura sociální komunikace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KSK1 Z 1 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je získání schopnosti kultivovaného mluveného projevu jako nezbytné součásti osobnostní vybavenosti. Vedle dalších komunikačních prostředků zastává lidský hlas nenahraditelné místo, je sám o sobě sdělením, je jedinečným. Zaměřením se na otevření a kultivaci vlastních hlasových možností, tedy návratem k přirozenosti, směřujeme k podpoře sebehodnoty, sebejistoty, sebedůvěry. Tyto kvality zásadně ovlivňují naši sebeprezentaci, tedy i samou kvalitu mluveného projevu. Seminář umožňuje se individuálně před skupinou setkat se základními aspekty tvorby hlasu a psychosomatických souvislostí jeho tvorby a obnovit vlastní hlasovou mohoucnost.

Tematické okruhy:

  1. Psychosomatický základ tvorby hlasu.
  2. Dýchání jako základní předpoklad tvorby hlasu.
  3. Přirozená tvorba hlasu.
  4. Melodika, dynamika, tempo, rytmus.
  5. Vnitřní obsah hlasu.
  6. Modulace hlasu a frázování.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

COBLENZER, Horst. MUHAR, Franz. Dech a hlas. Praha: AMU, 2001. ISBN 978-80-85883-82-1.

VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7178-998-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14.10.2022 10:30–12:45 Ivana VOSTÁRKOVÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
Řetízek. paralelka 1
11.11.2022 10:30–12:45 Ivana VOSTÁRKOVÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
Řetízek. paralelka 1
25.11.2022 10:30–12:45 Ivana VOSTÁRKOVÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
Řetízek. paralelka 1
09.12.2022 10:30–12:45 Ivana VOSTÁRKOVÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
Řetízek. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů