Kapitoly z dějin filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KDF0 ZK 2 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška, seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Kapitoly z dějin filmu přinesou studentům základní orientaci ve vybraných signifikantních obdobích dějin české a světové kinematografie. Na konkrétních příkladech z dějin filmu si studenti osvojí základní dovednosti v oblasti analýzy filmu a vnímání filmové řeči a filmových výrazových prostředků. Pozornost bude věnována výrazným autorským osobnostem a hnutím dějin filmu včetně vybraných žánrů a vztahu k divadelní tvorbě. Součástí výuky bude projekce vybraných ukázek i celých filmových děl a řízená diskuze o prezentovaných dílech. V oblasti analýzy bude po důsledném „čtení“ konkrétní části filmového díla vždy následovat rozbor využitých výrazových prostředků a interpretace. Zmíněny budou také kontextové oblasti myšlení o filmu – produkční, politické a ekonomické kontexty vzniku díla, vývoj filmové techniky a základy klasické i digitální filmové technologie.

Rámcové tematické okruhy:

 1. Nová filmová historie aneb Proč raný film není primitivní
 2. Německý expresionismus a co stálo za vznikem prvního uměleckého proudu v dějinách filmu.
 3. Modernita a avantgardní film. Sovět, Češi ...a nacisté?.
 4. Erotikon Gustava Machatého a využití tropů ve filmu.
 5. Idea lidového umění, totalitní režimy a žánrový film
 6. Stylistická revoluce 40. let - italský neorealismus a „Občan Kane“
 7. Jiří Trnka ve filmu – prostředky animovaného filmu ve službách uměleckého výrazu.
 8. Alfréd Radok a Daleká cesta – detailní čtení formálně bohaté filmové tvorby.
 9. Antonioni, Bergman a ti další – evropský autorský film 50. a 60. let.
 10. Československá nová vlna
 11. Německý nový film jako příklad vývoje autorského filmu 70. a 80. let.
 12. „Protektor“ a neoformalistická filmová analýza.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. ISBN 978-80-7331-314-2.

BORDWELL, David – THOMPSONOVÁ, Kristin. Umění filmu – úvod do studia formy a stylu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.

BORDWELL, David – THOMPSONOVÁ, Kristin. Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie. Praha: AMU-NLN, 2011. ISBN 978-80-7331-207-2. - jen vybrané kapitoly

DAVID, Ivan. Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva. Praha: Nová beseda, 2015. ISBN 978-80-906089-0-0.

ELSAESSER, Thomas. Zrcadlovost a pohlcení. Francis Ford Coppola a Dracula. In: SZCZEPANIK, Petr (ed.). Nová filmová historie. Praha: Herrmann & synové, 2004, s. 323-341. ISSN 0862-397X.

HORNÍČEK Jiří. Gustav Machatý. Touha dělat film. Osobnost režiséra na pozadí dějin kinematografie. Brno: Host, 2011. ISBN 978-80-7294-366-1.

HEDBÁVNÝ, Zdeněk. Alfréd Radok – Zpráva o jednom osudu. Praha: Národní divadlo – Divadelní ústav, 1994. ISBN 978-80-7008-043-4.

HRUŠKA, Blahoslav. Nový německý film jako (de)konstrukce dějin. Iluminace 16, 2004, č. 3, s. 161-176. ISSN 0862-397X.

HUDEC, Zdeněk. Rainer Werner Fassbinder. Cinepur 11, 2002, č. 22, s. 34-41. ISSN 1213-516X.

MONACO, James. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. ISBN 978-80-7577-183-4.

THOMPSON, Kristin. Estetika diskrepance: Pravidla hry. Iluminace 10, 1998, č. 3, s. 65-91.

Cinepur (vybraná čísla). ISSN 1213-516X.

Revue Filmového přehledu (vybrané příspěvky). ISSN 2464-6229.

Film a doba (vybraná čísla). ISSN 0015-1068.

Iluminace (vybrané studie). ISSN 0862-397X.

http://25fps.cz (vybrané články). ISSN 1802-5714.

http://jestevetsikritik.cz (vybrané články)

http://douglaskokes.cz (vybrané příspěvky)

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů