Umělecko-výzkumná praxe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287UVP1 ZK 5 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vzhledem k širokému spektru aktivit předpokládaných v tomto předmětu, vycházejících z odborného uměleckého zaměření studenta, nelze formulovat dílčí výsledky učení; je společným cílem i závazkem studenta i školitele, že aktivity budou koncipovány tak, aby jejich náplň přispívala k finálnímu dosažení profilu absolventa.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět si volí studenti zaměření na umělecký výzkum.

Obsahem předmětu je individuálně školitelem a oborovou radou na návrh studenta stanovovaná tvůrčí spoluúčast na magisterských kreativních programech, workshopy, prezentace tvůrčích výsledků, účast na konferencích, publikační činnost.

Umělecko-výzkumná praxe probíhá v souladu s dizertačním uměleckým výzkumem, nekopíruje však jeho obsah.

Nároky na studenta se postupně zvyšují.

Cílem předmětu je mimo jiné seznámit se s kreativními obory rozvíjenými ve studijních programech DAMU, případně se zapojit s pedagogickým souhlasem do tvorby v těchto předmětech.

V prvním ročníku se předpokládá sledování klauzurních ročníkových prací bakalářských a magisterských programů DAMU, případně i forma účasti/náhledu na kreativních předmětech.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle zaměření uměleckého dizertačního výzkumu a specificky k jednotlivých tvůrčím úkolům – po dohodě se školitelem.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace výsledků uměleckého výzkumu a odevzdání zprávy o nich.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů