Analýza a překlad odborného textu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207APO2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana AUGUSTOVÁ, Kateřina BOHADLOVÁ, Daniela JOBERTOVÁ, Tereza SIEGLOVÁ, Ester ŽANTOVSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se na prostřednictvím praktické překladatelské práce seznamuje s problematikou a úskalími odborného překladu, zjišťuje rozdíly mezi pouhým čtením/porozuměním cizojazyčnému textu a jeho převodem do cílového jazyka, řeší otázky terminologických posunů mezi jednotlivými jazyky a zdánlivě vžitými odbornými pojmy. Na překladu jednoho uceleného odborného textu si ověří své schopnosti přesně, jasně a terminologicky i stylisticky správně tlumočit cizojazyčnou předlohu.

Forma studia

Samostatná práce na překladu, diskuse o jednotlivých verzích.

Předpoklady a další požadavky

Je požadována znalost cizího jazyka minimálně na úrovni B1.

Obsah kurzu

Předmět se zaměřuje na překlad odborných (teoretických, historických, esejistických) textů, zejména na terminologické problémy při převodu z jazyka výchozího do jazyka cílového. Každý student si po dohodě s pedagogem vybere odborný text adekvátní délky (3-8 stran) vztahující se k tématu jeho diplomové práce a přeloží jej (včetně dohledání případných citací již existujících v českém překladu atd.).

Doporučená nebo povinná literatura

Jiří Levý, Umění překladu, (1963), Ivo Železný, Praha, 1998.

Jiří Levý, České teorie překladu, (1957), Ivo Železný, Praha, 1996,

I. Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře,

II. Sborník zásadních studií o překladu.

Olga Krijtová, Pozvání k překladatelské praxi (Kapitoly o překládání beletrie), FF-UK, Praha, 1996.

Zlata Kufnerová, Milena Poláčková (ed.) a kol., Překládání a čeština, H+H, Jinočany, 1994.

Georges Mounin, Teoretické problémy překladu, Karolinum - nakladatelství UK, Praha, 1992.

Jan Vilikovský, Překlad jako tvorba, Ivo Železný, Praha, 2002.

Blahoslav Hečko, Dobrodružství překladu, Ivo Železný, Praha, 2000.

Milan Hrdlička, Literární překlad a komunikace, Nakladatelství ISV, Praha, 2003.

Milan Hrala (editor), Kapitoly z dějin českého překladu, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002.

Dle potřeby může pedagog doporučovat další literaturu českou i zahraniční, eventuálně konkrétní překlady pro inspiraci.

Texty pro překlad jsou vybírány s ohledem na jazykovou vybavenost studentů (angličtina, francouzština, popřípadě němčina či ruština).

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů