Teorie scénografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TSC1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

I. Studium teorie scénografie má seznámit studenty s aktuální problematikou a interpretacemi oboru a scénografické tvorby.

II. Seznámit studenty s východisky a základními principy scénografické tvorby a scénografického díla:

III. Konstanty - konstantní prvky a komponenty scénografické tvorby:

Forma studia

Přednášky, analýza textů, teoretiků scénografie a výtvarného umění, seminární práce na zadané teoretické téma.

Předpoklady a další požadavky

Znalost historie výtvarného umění.

Obsah kurzu

Přednášky a semináře z teorie scénografie jsou určeny studentům všech ročníků katedry scénografie a 2. roč. KTK.

Souhrnně vytvářejí předpoklady pro vznik a vývoj samostatného teoretického myšlení studentů ve spojitosti s praktickou scénografickou tvorbou, která je tak formou aplikace teoretické scénografie v procesu vzniku scénografického díla.

Zohledněna jsou historická východiska oboru, důraz je ale kladen na kreativitu a zejména na jeho současné aktuální tendence i základní předpoklady jeho dalšího vývoje.

Studium vychází ze skutečnosti, chápající scénografii jako obor vzniklý a existující na pomezí architektury, malířství, divadla, přírodních a společenských věd, ale prezentuje jej také jako obor výsostně autonomní a specifický, přijímající podněty z jiných druhů a forem lidské aktivity, ale také jako obor jiné druhy a obory lidské činnosti inspirující a ovlivňující.

Doporučená nebo povinná literatura

Craig Edward Gordon: O divadelním umění, Divadelní ústav 2007

Vacková Růžena: Výtvarný projev v dramatickém umění, Praha 1948

Zich Otakar: Estetika dramatického umění, Praha 1931

Teorie scénografie na základě katalogů Pražského quadriennale (1967-2007)

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů