Kritické praktikum II. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KPB1 zápočet 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Koncepce a realizace periodického divadelního časopisu (vydávaného v tradiční tištěné podobě i v elektronické - internetové - verzi), který odráží umělecké i pedagogické dění na fakultě a zároveň poskytuje studentům prostor k formulování generační výpovědi o stavu současného divadla a společnosti. Časopis společně připravují studenti 1. a 2. ročníku magisterského studia, pod pedagogickým vedením a za odborné externí supervize.

Výsledky učení

Cílem studia je umožnit studentům získat zkušenost s přípravou odborně zaměřeného periodika, od stanovení jeho obecného zaměření přes tematické koncepce jednotlivých čísel po vlastní fyzickou realizaci, distribuci, eventuálně hledání finančních zdrojů. Studenti se mají mimo jiné naučit týmové práci, zodpovědnosti, kritické diskusi o vlastních textech, redakční a ediční práci, zabývat se problematikou divadelní a šířeji pojaté umělecké kritiky v době elektronických médií; v neposlední řadě mohou získat i zkušenost s veřejnou odbornou diskusí (v souvislosti se setkáními nad inscenacemi v divadle DISK).

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Odborná periodika:

Dále zahraniční odborná periodika, eventuálně sborníky, monografie.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na semináři, který je veden formou redakční rady. Během semestru se vyžaduje plnění zadaných úkolů v rámci redakce. Podmínkou absolvování předmětů je publikace (klasická či elektronická) recenzí, esejí a odborných studií. Povinnou součástí je absolvování podzimního soustředění studentů magisterského studia v Poněšicích (konec září), při němž je diskutována koncepce nového ročníku časopisu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů