Taneční workshop

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TAW1 Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář poskytuje základní orientaci v oblasti uměleckého tance vhodnou pro potřeby divadelního kritika. Student se seznámí se základními tanečními technikami a přístupy, jejich specifiky a obecným historickým zařazením. Je také schopen samostatně rozpoznávat a v základu artikulovat komponenty tanečního představení a jejich specifika v kontextu divadelní teorie.

Forma studia

Blokový seminář s dotací 18 hod.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na schopnost dívat se na tanec a tyto vjemy vhodně artikulovat. Každý blok je rozdělen na praktickou část na tanečním sále, kde se vysvětlují a trénují vybrané taneční techniky a na část teoretickou, kdy se studenti věnují sledování tanečních záznamů a jejich artikulaci (verbální i textovou). V rámci výuky každý student přednese zadaný referát z oblasti dějin tance a písemně zpracuje jednu z ukázek.

Doporučená nebo povinná literatura

Brodská, B.: Vybrané kapitoly z dějin tance I. a II. díl, AMU, Praha, 1980

Copeland, R.: Merce Cunningham, Routledge, New York, 2004

Kassing, G.: History Of Dance: an Interactive Arts Approach, Human Kinetic, 2007

Kovářová, M.: Technika José Limóna, VŠMU, Bratislava, 2013

Petišková, L.; Vangeli, N.: Čítanka světové choreografie, Duncan Centre, Praha, 2005

Rey, J.: Jak se dívat na tanec, Vyšehrad, Praha, 1947

Thoms, V.: Martha Graham, Intellect, Bristol, 2013

Traguth, F.: Modern Jazz Dance, Dance Motion, New York, 1983

Warren, L.: Lester Horton, M. Dekker, New York, 1977

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů