Seminář současného německojazyčného divadla

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SNJ0 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studující se současnou podobou německojazyčného divadla a dramatu a s jeho hlavními praktickými i teoretickými vývojovými liniemi, a to jak četbou, tak shlédnutím ukázek záznamů inscenací, ve vzájemné diskusi a písemných pracích.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

I. Současné postdramatické divadlo a postdramatické divadelní texty

  1. Teorie a praxe postdramatického divadla a postdramatických divadelních textů; změna divadelního a teatrologického paradigmatu v 90. letech 20. století.
  2. diskuse o inscenacích her Elfriede Jelinek na německojazyčných scénách v režii Nicolase Stemanna a Einara Schleefa + videoukázky.
  3. Diskuse o dalších postdramatických režisérech (F. Castorf, R. Pollesch) a autorech a autorkách různých generací, poetiky a zaměření: W. Schwab, P. Handke, H. Müller, K. Röggla, O. Kluck, W. Höll…

II. Nový realismus v německojazyčném divadle a dramatu

  1. Návrat k novému realismu v německojazyčném divadle od konce 90. let 20. století – diskuse a shlédnutí videoukázek.
  2. Thomas Ostermeier ve vedení divadla Baracke a berlínské Schaubühne, vliv a inscenování britské coolness dramatiky – naturalismus a brutalismus na scéně, návrat k příběhu, k individuálnímu hrdinovi a problémům současné západní společenosti: režisér T. Ostermeier, autor, dramaturg a režisér Schaubühne Marius von Mayenburg, autor a režisér Falk Richter, účast na workshopech tvůrčího psaní v RCT, festival FIND v Schaubühne.
  3. přibližování a mísení realistických a postdramatických tendencí v současných textech a divadelních projektech: Falk Richter a jeho tanečně-pohybově-činoherní autorské projekty (FEAR), proměny autorské poetiky v dílech Rolanda Schimmelpfenniga, Dey Loher, Felicie Zeller ad.

III. Formy současného politického dokumentárního divadla

  1. Skupiny a tvůrci vzešlí z giessenského Institutu pro aplikovanou divadelní vědu: Rimini Protokoll, She She Pop, Clemens Bechtel a divadelní projekty tzv. Občanské scény (Bürgerbühne) – práce s experty všedního dne na pomezí autenticity a divadelnosti.
  2. Maxim Gorki Theater – problematika menšin jako téma a divadelní estetika: profesionální aktéři jako experti: válka v bývalé Jugoslávii, uprchlická krize, koexistence arabského světa a Izraele - práce izraelské režisérky Yael Ronen s autentickým svědectvím a herectvím.
  3. Tvůrci dokumentárního divadla, pracující s multimediálními prostředky, filmovým dokumentem a autentickým vyprávěním: Milo Rau…

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

Divadelní texty:

Hodnoticí metody a kritéria

Studující odevzdá seminární práci – analýzu inscenace, hry, analýzu tvorby konkrétního dramatika/čky, režiséra/ky, divadla atd. v rozsahu 5 ns; v průběhu kurzu se aktivně účastní diskuse a plní průběžně zadané úkoly (četba odborných a divadelních textů, sledování záznamů inscenací, krátké referáty); požadovaná účast 75% (max. 3 absence).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů