Teorie divadla 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TED3 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Uvedení posluchače do problematiky současné divadelní teorie.
  2. Seznámení studenta s elementárními teatrologickými pojmy, užívanými v české divadelní vědě. Vymezení těchto pojmů v souvislostech obecné teorie umění, estetiky a teorie ostatních uměleckých druhů. Zejména je pak důležité seznámit v tomto přednáškovém cyklu studenta s jedinečnou problematikou teorie loutkového divadla.
  3. Prohloubení problematiky divadelní teorie o souvislosti, týkajících se vývojových trendů současného divadla.
  4. Pěstovat schopnost studenta orientovat se na vysoké úrovni v problematice divadelní teorie. Významně zohlednit vývoj současného divadla.

Forma studia

Výklad pojmů, diskuse, čtení a analýza teoretických textů, analýza záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

  1. Vymezení a výklad divadelněvědných pojmů v souvislostech obecné teorie umění, estetiky a teorie ostatních uměleckých druhů.
  2. Jedinečná problematika teorie loutkového divadla.
  3. Vývojové trendy současného divadla.
  4. Současné divadlo a problém jeho teoretické reflexe.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadlo (časopis, ročníky 1956-1970)

Divadelní revue (časopis, ročníky 1990-2011)

Císař Jan: Proměny divadelního jazyka

Etlík Jaroslav: Divadlo jako zakoušení

Honzl Jindřich: K novému významu umění

Honzl Jindřich: Základy a praxe divadla

Lehmann Hans-Thies: Postdramatické divadlo

Mukařovský Jan: Studie z estetiky

Mejerchol Vsevolod: Rekonstrukce divadla

Pavis Patrice: Divadelní slovník

Souřadnice a kontexty současné německé divadelní teorie (ed. J. Roubal)

Vostrý Jaroslav: Režie je umění

Vostrý Jaroslav: Ejzenštejnovy lekce divadelní režie

Základní pojmy divadla (teatrologický slovník, ed. P. Pavlovský)

Hodnoticí metody a kritéria

Známky a kredity jsou uděleny na základě minimálně 80 procentní účasti na přednáškách, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Hodnocení je provedeno po ukončení přednáškového cyklu, a to ústní, případně písemnou, zkouškou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů