Teorie divadla 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TED3 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav ETLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Uvedení posluchače do problematiky současné divadelní teorie.
  2. Seznámení studenta s elementárními teatrologickými pojmy, užívanými v české divadelní vědě. Vymezení těchto pojmů v souvislostech obecné teorie umění, estetiky a teorie ostatních uměleckých druhů. Zejména je pak důležité seznámit v tomto přednáškovém cyklu studenta s jedinečnou problematikou teorie loutkového divadla.
  3. Prohloubení problematiky divadelní teorie o souvislosti, týkajících se vývojových trendů současného divadla.
  4. Pěstovat schopnost studenta orientovat se na vysoké úrovni v problematice divadelní teorie. Významně zohlednit vývoj současného divadla.

Forma studia

Výklad pojmů, diskuse, čtení a analýza teoretických textů, analýza záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

  1. Vymezení a výklad divadelněvědných pojmů v souvislostech obecné teorie umění, estetiky a teorie ostatních uměleckých druhů.
  2. Jedinečná problematika teorie loutkového divadla.
  3. Vývojové trendy současného divadla.
  4. Současné divadlo a problém jeho teoretické reflexe.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadlo (časopis, ročníky 1956-1970)

Divadelní revue (časopis, ročníky 1990-2011)

Císař Jan: Proměny divadelního jazyka

Etlík Jaroslav: Divadlo jako zakoušení

Honzl Jindřich: K novému významu umění

Honzl Jindřich: Základy a praxe divadla

Lehmann Hans-Thies: Postdramatické divadlo

Mukařovský Jan: Studie z estetiky

Mejerchol Vsevolod: Rekonstrukce divadla

Pavis Patrice: Divadelní slovník

Souřadnice a kontexty současné německé divadelní teorie (ed. J. Roubal)

Vostrý Jaroslav: Režie je umění

Vostrý Jaroslav: Ejzenštejnovy lekce divadelní režie

Základní pojmy divadla (teatrologický slovník, ed. P. Pavlovský)

Hodnoticí metody a kritéria

Známky a kredity jsou uděleny na základě minimálně 80 procentní účasti na přednáškách, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Hodnocení je provedeno po ukončení přednáškového cyklu, a to ústní, případně písemnou, zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()
ETLÍK J.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Výuka probíhá online přes MS TEAMS.
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–16:30 Jaroslav ETLÍK
Výuka probíhá online přes MS TEAMS. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů