Scénologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SCE1 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radovan LIPUS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači by po absolvování semestrálního kursu měli být schopni samostatně analyzovat scénické parametry a potenciál nejen v oblasti specifické scénologie (scénická umění), ale zvláště v oblasti scénologie nespecifické (výtvarné umění, architektura, urbanismus, veřejný prostor, chování a jednání ve veřejném prostoru atd.) a naučit se s nimi vědomě pracovat.

Forma studia

Přednášky, ale zejména společné semináře nad konkrétními výtvarnými díly s aktivní účastí studentů. Plenérové exkurze do veřejného prostoru Prahy. Návštěva několika vybraných výstav.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné k zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Studium základů scénologie ve vazbě na zvolený umělecký obor s důrazem na nespecifické scénické projevy v každodenní realitě.

  1. Scéničnost a scénovanost v kontextu rozvoje techniky a médií.
  2. Scénické a vizuální: scéna a obraz; vývoj výtvarného umění od nástěnného obrazu k instalaci a performanci v kontextu rozvoje fotografie.
  3. Obraz jako vizuální objekt a obraz jako prožitek z hlediska jeho možných zdrojů; objekt a subjekt a vztah vědomých a nevědomých elementů při utváření obrazu-prožitku v umění i v životě.
  4. Scénování, chování a jednání; scéna a obřad, ritualizace a stylizace; (individuálně) autentické resp. spontánní a konvenční.
  5. Scénování a mimeze při vytváření obrazu-objektu i obrazu-prožitku v umění, v životě a v médiích a jejich vzájemné vztahy.
  6. Scénická umění a jejich proměny v kontextu scénických projevů v životě mediální společnosti; scénologie a scénografie.
  7. Scéna a situace, scéničnost a dramatičnost.
  8. Místo divadla v potenciálním rejstříku scénických umění: divadlo a film; scéničnost a divadelnost, inscenace a instalace, herectví a performance.
  9. Scéna a stavba. Architektura jako dramatická postava.
  10. Scénologie a urbanismus. Město jako scéna sui generis.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná 80% docházka, příprava na semináře, aktivní účast v seminářích, vypracování závěrečné seminární práce v rozsahu 10 normostran.

Webová stránka předmětu

http://casopisdisk.amu.cz/cs/temata/scenicnost-a-scenologie

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
LIPUS R.
16:00–17:30
(paralelka 1)
1. výuka začne 10.10.2022.
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Radovan LIPUS Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
1. výuka začne 10.10.2022. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů