Vědecko-výzkumná praxe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287VVP1 zkouška 5 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět si volí studenti zaměření na divadelní historický či teoreticko-vědecký výzkum.

Obsahem předmětu je individuálně školitelem a oborovou radou na návrh studenta stanovovaná tvůrčí spoluúčast na výzkumných grantech AMU (např. na grantech řešených školiteli či v rámci činnosti ústavů DAMU) další samostatná účast na konferencích, publikační činnost, studie v recenzovaném časopise, kapitola v knize vytvořené mimo grant.

Vědecko-výzkumná praxe probíhá v souladu s dizertačním výzkumem, nekopíruje však jeho obsah.

Nároky na studenta se postupně zvyšují.

Cílem předmětu je mimo jiné seznámit se s kreativními obory rozvíjenými ve studijních programech DAMU a s výzkumem probíhajících v ústavech DAMU.

V prvním ročníku se předpokládá sledování klauzurních ročníkových prací bakalářských a magisterských programů DAMU, případně i forma účasti/náhledu na kreativních předmětech.

Výsledky učení

Vzhledem k širokému spektru aktivit předpokládaných v tomto předmětu, vycházejících z odborného vědeckého zaměření studenta, nelze formulovat dílčí výsledky učení; je společným cílem i závazkem studenta i školitele, že aktivity budou koncipovány tak, aby jejich náplň přispívala k finálnímu dosažení profilu absolventa.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Podle zaměření uměleckého dizertačního výzkumu a specificky k jednotlivých tvůrčím úkolům – po dohodě se školitelem.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace výsledků výzkumu a odevzdání zprávy.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů