Základy teatrologického výzkumu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZTK1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Pavel BÁR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BÁR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ve dvou semestrech se student v postupných praktických krocích naučí shromažďovat, průběžně zpracovávat a analyzovat literární záznamy a pramenné dokumentační materiály nejrozmanitějšího zaměření (text, noty, recenze, fotografie, výtvarné artefakty, videozáznamy, vzpomínky apod.), které jsou zásadním zdrojem informací pro teatrologický výzkum a které se mohou nejrůznějšími způsoby vzájemně kombinovat a doplňovat. Zároveň získá informace o možnostech a přístupech ke kritickému studiu historie a teorie divadla a osvojí si základní pravidla tvorby odborných teatrologických studií.

Forma studia

Rešerše, zpracovávání a analýza pramenného materiálu, diskuse nad průběhem a výsledky výzkumu, reflexe výzkumu a postupná tvorba odborné studie.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Kurz studenty připravuje na výzkumné úkoly v oblasti divadelní historie a teorie. Jeho obsahem je zpracování výběrové bibliografie, shromáždění reprezentativního písemného, obrazového či zvukového pramenného materiálu, jeho kritické zhodnocení, vypracování tematizovaných komentářů a konečně i vytěžení výsledků výzkumu do samostatné teatrologické studie.

Doporučená nebo povinná literatura

Císař, Jan: Jak psát dějiny divadla. In: Miscellanea theatralia - sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, Praha 2005.

Císař, Jan: Paměť divadla I. Amatérská scéna 2007, roč. 44, č. 2, s. 69.

Císař, Jan: Paměť divadla, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, ročník LVII, řada teatrologická (Q), č. 11, Brno 2008.

Janoušek, Pavel: Paměť historie a odvaha k Dějinám, Divadelní revue 2012, roč. 23, č. 1, s. 139-147.

Kotte, Andreas: Divadelní věda - úvod, Praha 2010.

Kratochvílová, Marie (red.): Kde končí umění a začíná věda, a naopak?, Praha 2007.

Miovský, Michal; Čermák, Ivo; Chrz, Vladimír; kol.: Umění ve vědě a věda v umění: Metodologická imaginace, Praha 2010.

Štefanides, Jiří (ed.): O divadle 2008 / Paměť divadla, Olomouc 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na semináři (min. 70%), průběžná samostatná práce, zpracování rešerší, dílčích analýz či reflexí určené problematiky.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BÁR P.
13:30–15:00
(paralelka 2)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:30–15:00 Pavel BÁR Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů