DISK-USE

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DUS Z 1 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si vyzkouší, jaká je jeho schopnost moderovat fundovanou diskusi o konkrétním divadelním tvaru s využitím vlastního odborného názoru, pohotově reagovat na vzniklou situaci, přesvědčivě argumentovat, organicky zapojovat publikum i tvůrce, motivovat ostatní diskutující; ověří si svoji odolnost vůči stresu, schopnost zvládat konfliktní situace; v neposlední řadě otestuje své řečnické schopnosti i dispozice k vystupování na veřejnosti v rámci odborné debaty.

Forma studia

Prezenční na individuální bázi student-tutor.

Předpoklady a další požadavky

Komunikační schopnosti, schopnost jasně formulovat odborný názor i otázky.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu je koncepce, příprava a realizace moderované debaty s tvůrci a diváky o divadelním představení ve školním divadle DISK, případně v jiném divadle či u příležitosti jiné divadelní události (např. festivalu). Při přípravě debaty student úzce spolupracuje a svoji koncepci konzultuje s tutorem z řad pedagogů kritiky KTK a odborníků z praxe. Tutor je přítomen na vlastní DISK-USI a po ní spolu se studentem provede její analýzu.

Doporučená nebo povinná literatura

Vzhledem k charakteru předmětu se případná literatura vztahuje k divadelnímu představení, jež je předmětem konkrétní DISK-USE.

Hodnoticí metody a kritéria

Vzhledem k individuální povaze práce tutor-student vychází závěrečné hodnocení (udělení či neudělení zápočtu) z analýzy studentova výkonu tutorem a z vlastní studentovy sebereflexe; hodnocení odráží profesionalitu přípravy DISK-USE i přesnost studentovy reflexe vlastních chyb.

Součástí hodnocení je i splnění dílčích úkolů při prípravě samotné diskuse:

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů