Teorie scénografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TSC2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty se základními problémy oboru scénografie v podmínkách uměleckého druhu divadlo.

Forma studia

Přednášky, analýza textů, teoretiků scénografie a výtvarného umění, seminární práce na zadané teoretické téma.

Předpoklady a další požadavky

Znalost historie výtvarného umění.

Obsah kurzu

Přednášky a semináře z teorie scénografie jsou určeny studentům všech ročníků katedry scénografie a 2. roč. KTK.

Souhrnně vytvářejí předpoklady pro vznik a vývoj samostatného teoretického myšlení studentů ve spojitosti s praktickou scénografickou tvorbou, která je tak formou aplikace teoretické scénografie v procesu vzniku scénografického díla.

Zohledněna jsou historická východiska oboru, důraz je ale kladen na kreativitu a zejména na jeho současné aktuální tendence i základní předpoklady jeho dalšího vývoje.

Studium vychází ze skutečnosti, chápající scénografii jako obor vzniklý a existující na pomezí architektury, malířství, divadla, přírodních a společenských věd, ale prezentuje jej také jako obor výsostně autonomní a specifický, přijímající podněty z jiných druhů a forem lidské aktivity, ale také jako obor jiné druhy a obory lidské činnosti inspirující a ovlivňující.

Doporučená nebo povinná literatura

V. Jindra: Scénografické principy

A. Pražák: Teorie scénografie

I.díl

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů