Seminář kritiky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SKK2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače se základy oboru.
  2. Seznámit posluchače s vývojem české divadelní kritiky.
  3. Zapojit posluchače do samostatné činnosti.

Forma studia

Řízený dialog, diskuse, analýza textů a ukázek, projekce inscenací.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky, nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

  1. Historie kritiky 19. a 20. století.
  2. Současná situace v oboru.
  3. Možnosti a problémy praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

  1. Vostrý, Jaroslav: Scénografie dramatu, Praha DISK, 2010
  2. Císař, Jan: Člověk v situaci, Praha ISV, 2000
  3. Grossman, Jan: Analýzy, Praha, 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích, včetně prezentace zadaných prací - průběžně.

Během semestru se požaduje samostatná četba, návštěva divadel, aktivní účast při diskusích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů