Seminář kritiky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SKK2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače se základy oboru.
  2. Seznámit posluchače s vývojem české divadelní kritiky.
  3. Zapojit posluchače do samostatné činnosti.

Forma studia

Řízený dialog, diskuse, analýza textů a ukázek, projekce inscenací.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky, nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

  1. Historie kritiky 19. a 20. století.
  2. Současná situace v oboru.
  3. Možnosti a problémy praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

  1. Vostrý, Jaroslav: Scénografie dramatu, Praha DISK, 2010
  2. Císař, Jan: Člověk v situaci, Praha ISV, 2000
  3. Grossman, Jan: Analýzy, Praha, 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích, včetně prezentace zadaných prací - průběžně.

Během semestru se požaduje samostatná četba, návštěva divadel, aktivní účast při diskusích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů