Herecká výchova a metodika herecké práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HEVP2 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se zorientuje v prostoru herecké akce na základě úryvku dramatického textu, v základních rysech charakterizuje hereckými prostředky postavu, začne budovat partituru hereckých impulsů.

Z vlastní praxe vyvozuje student metodické principy pro práci se skupinou.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět Herecká výchova navazuje na zkušenosti z předmětu Herecká propedeutika - po období improvizačního rozehrávání se směřuje k základům vědomého budování herecké postavy a strukturace herecké akce, od budování autorské akce k herecké analýze daného dramatického textu a “vrůstání” do okolností daných autorem. Studenti získávají základy budování uvědomělé herecké techniky. Předmět je koncipován jako třísemestrální.

V případě potřeby může dojít k propojení s předmětem Divadelní projekt II. Míra propojení těchto předmětů je dána charakterem látky, typem projektu i složením skupiny a jejími potřebami.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě komentované bezprostřední práce v hodinách a na základě domácích příprav.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů