Volitelné předměty oborové

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
205CPE Cirkusová pedagogika
 
česky Z 1 20CS Z 1 20CS Předmět není vypsán
205DIA Dialogické jednání volitelně
 
česky Z 1 20S Z 1 20S Předmět není vypsán
205DDL1 Divadelní dílna 1
 
česky Z 1 48S Z 1 48S Předmět není vypsán
205DSI1 Divadelní sporty a improvizace 1 česky Z 2 10S
205DSI2 Divadelní sporty a improvizace 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205DFV Divadlo Forum
 
česky Z 1 22S Z 1 22S Předmět není vypsán
205DFO1 Divadlo fórum
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205DPD1 Divadlo pro děti 1
 
česky Z 3 20S Předmět není vypsán
205DPE1 Divadlo pro děti 1
 
česky Z 3 10S Předmět není vypsán
205DPE2 Divadlo pro děti 2
 
česky ZK 5 10S Předmět není vypsán
205DND Divadlo pro nejmenší
 
česky Předmět není vypsán
205DVV Divadlo ve výchově - volitelné
 
česky Z 1 10S Z 1 10S Předmět není vypsán
205DVON Dramatická výchova online
 
česky Z 2 10SS+20P Z 2 10SS+20P Předmět není vypsán
205DAS Dramatická výchova se seniory
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
205DVS Dramatická výchova se seniory
 
česky Z 1 20S Z 1 20S Předmět není vypsán
205DVVDP Dramatická výchova v dobrovolnické práci česky Z 2 20S Z 2 20S
205DVM1 Dramatická výchova v mateřské škole
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205XDVP1 Dramatická výchova v profesionálním divadle
 
česky Z 1 15S Z 1 15S Předmět není vypsán
205YDVP1 Dramatická výchova v profesionálním divadle
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205DVJ Dramatická výchova ve škole
 
česky Z 2 50S Předmět není vypsán
205DRAMV Dramaturgie - volitelně
 
česky Z 1 15S Z 1 15S Předmět není vypsán
205DIDV Dílna dramatické výchovy česky Z 1 22DS
205DIDM Dílna zaměřená na dětské a mladé divadlo česky Z 1 22DS
205DRAV Dějiny divadla volitelně česky Z 1
205DESV Dětská scéna volitelná
 
česky Z 2 50S Předmět není vypsán
205FDV Filmově dramatická výchova
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205HV1 Hlasová výchova - individuálně 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV2 Hlasová výchova - individuálně 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV3 Hlasová výchova - individuálně 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV5 Hlasová výchova - individuálně 5
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV7 Hlasová výchova - individuálně 7
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205IUP Inscenační a umělecko-pedagogické projekty nad rámec praxe česky Z 1 22S Z 1 22S
205IPD Inscenační práce s dětmi a mládeží
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205JEV Jevištní projekt volitelně česky Z 2 20S Z 2 20S
205KLS Klinická stáž česky
205XKDI1 Komunitní divadlo 1
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205XKDI2 Komunitní divadlo 2
 
česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
205LIT Literárně dramatický seminář
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205LPN1 Loutkářská propedeutika - animace 1
 
česky Z 1 10S Z 1 10S Předmět není vypsán
205LOT1 Loutkářské techniky 1 česky Z 1 10S
205LOT2 Loutkářské techniky 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205MPOTP Metodická podpora - tvorba programů
 
česky Z 3 30S Z 3 30S Předmět není vypsán
205MLS Mladá scéna
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205MLV Mluvní výchova - logopedie
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205PDV Praktikum dramatické výchovy - volitelné
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205PEVVV Profesní etika volitelně
 
česky Z 1 20S Z 1 20S Předmět není vypsán
205PSY Psychosomatická dílna
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205PDP Příprava divadelní přehlídky - volitelně česky Z 2
205PDP2 Příprava divadelní přehlídky 2
 
česky Z 2 25S Předmět není vypsán
205REC Recitace - volitelně
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205RESOP Resocializační programy
 
česky Z 1 15S Z 1 15S Předmět není vypsán
205XRP1 Režijní práce v dětském souboru česky Z 2 20S
205XRP2 Režijní práce v dětském souboru
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205SBZ Sborový zpěv česky 16:00–17:30
Učebna S305 (DAMU)
Z 2 2T
205SIT Site specific a dramatická výchova
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205YST1 Storytelling
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205XTP1 Tvůrčí psaní
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205YZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
205YZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
205PSPV1 Úvod do práce s publíkem 1
 
česky Z 1 2O Předmět není vypsán
205PSPV2 Úvod do práce s publíkem 2
 
česky Z 1 2O Předmět není vypsán