Reprízování divadelního projektu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205BREP zápočet 1 10 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět je určen pro následnou práci na premiérovaném divadelním tvaru, který vznikl v rámci výuky některého z předmětů: Divadelní projekt I (205DPPRA nebo 205DPBKA), Divadelní projekt II (205DPPRB nebo 205DPBKB), Skupinový divadelní projekt 1 (205KSDP1 nebo 205SDPR1), Skupinový divadelní projekt 2 (205KSDP2 nebo 205SDPR2), a která vede k přípravě a realizaci reprízy (repríz). Základem je práce s reflexí všech participantů prvního i následujících představení (tvůrců i diváků) a s jejím vstupem do tvůrčího procesu.

Výsledky učení

Výsledkem učení je repríza (jsou reprízy) divadelního projektu a z hlediska metodiky také vlastní zkušenost z procesu přípravy reprízy (repríz) včetně následné reflexe. Student dovede funkčně využít reflexi diváckého přijetí pro dotváření díla, dovede nahlížet divadelní dílo jako neukončený tvar, který je potřeba stále dotvářet, přetvářet a udržovat v živém procesu. Student dokáže naplánovat v správné logické a časové posloupnosti všechny praktické kroky k realizaci reprízy a zapojit se do produkčního zajištění.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

Není

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity při přípravě reprízy a za podíl na její realizaci.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů