Příprava divadelní přehlídky - volitelně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PDP zápočet 2 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti se podílí na přípravě a realizaci divadelního festivalu DVD: Děti - výchova - divadlo, pořádaném katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Výsledky učení

Student:

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na poradách týmu, řešení zadaných úkolů souvisejících s konáním festivalu a plnění zadaných úkolů v průběhu festivalu.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů