Jevištní projekt volitelně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205JEV zápočet 2 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz je určen pro studenty oboru dramatická výchova. V tomto kurzu studenti samostatně nebo pod vedením pedagoga vytvoří nad rámec studijních povinností jevištní tvar a ten prezentují před diváky.

Výsledky učení

Student samostatně nebo pod vedením pedagoga pracuje na vlastním individuálním nebo skupinovém jevištním tvaru.

Předpoklady a další požadavky

Studoium oboru dramatická výchova v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

Literatura

nejsou

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace jevištního tvaru

Poznámka

Nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů