Národní kolo soutěže ZUŠ

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205NKZUS zápočet 1 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Hlavním smyslem předmětu je podíl studentů KVD DAMU na přípravě a realizaci národního kola soutěže základních uměleckých škol, které se koná v roce 2024 na brněnské JAMU. Studenti se zapojí produkčně i lektorsky. Pod vedením pedagoga budou připravovat své vstupy, v rámci soutěže budou součástí realizačního týmu a po akci budou výsledek reflektovat.

Výsledky učení

Cílem předmětu je vést studenty k praxi v oblasti metodiky práce s dětskými a mladými recitátory a členy souborů základních uměleckých škol. Jde o získávání zkušeností produkčního, ale především také lektorského charakteru. Studenti pod dohledem gestora (a po konzultacích s ním) připravují přehlídku s ohledem na parametry vhodné pro danou uměleckou disciplínu a věk účastníků, připravují hlasové rozcvičky, doplňující program přehlídky relevantní pro rozvoj interpretů, šíří osvětu oboru směrem k široké veřejnosti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

Není

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivního zapojení v dílně, přípravy a realizace vlastních částí takto realizované praxe. K atestu je třeba napsat reflexi (min. 2 normostrany), kam jste se díky dílně posunuli, jakou inspiraci vám přinesla, co pro vás znamenala z hlediska studijního, profesního i lidského.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů