Dílna dramatické výchovy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DIDV zápočet 1 22 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student se účastní (minimálně) víkendové dílny zaměřené na oborovou praxi dramatické výchovy., organizované profesními organizacemi a sdruženíi (NIPOS ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku apod.). Dílna musí být schválena garantem kurzu.

Výsledky učení

Student:

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

Kurz je realizován formou účasti na dílně zaměřené na dramatickou výchovu.

Hodnoticí metody a kritéria

Stoprocentní účast na dílně.

Student zpracuje odbornou reflexi dílny v rosahu 2 - 4 normostran.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů