Tvorba a reprízování vzdělávacího programu pro DISK

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DISP zápočet 1 10 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Hlavním cílem předmětu je vytvořit a následně realizovat vzdělávací program pro školní divadlo DISK. Program vzniká v návaznosti na inscenace připravované v DISKu jinými katedrami. Primárně jde o studentskou praxi z oblasti divadelního lektorství.

Výsledky učení

Výstupem z předmětu je navržená a realizovaná dílna / výukový program pro školní divadlo DISK, navázaný na inscenační tvorbu studentů jiných kateder. Student si tak osvojí základní postupy tvorby tohoto typu programu, seznámí se se základními formáty takových pořadů, bude se aktivně zapojovat do společné tvorby, realizace, reflexe realizovaného tvaru a jeho následný vývoj vč. základního logistického zajištění minimálně do první reprízy.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

Není

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivního zapojení v tvůrčím procesu i při realizaci programu pro veřejnost vč. alespoň jedné reprízy. K atestu je třeba napsat reflexi procesu i veřejné prezentace vč. reprízy, a to min. na 2 normostrany.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů