Přehlídky recitace nebo sólových interpretačních výstupů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PRE zápočet 1 5 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Aktivní účast na krajské nebo celostátní recitační přehlídce, např. krajská kola Dětské scény, Wolkrova Prostějova atp. (spolupořadatelství, hlasové vedení dětí, doplňující program, hodnocení přednesů atp.)

Výsledky učení

Cílem předmětu je vést studenty k praxi v oblasti metodiky práce s dětskými, mladými, ale i dospělými recitátory. Jde o získávání zkušeností produkčního, ale především také lektorského charakteru. Studenti pod dohledem gestora (a po konzultacích s ním) připravují přehlídku s ohledem na parametry vhodné pro danou uměleckou disciplínu a věk účastníků nebo připravují hlasové rozcvičky, doplňující program přehlídek relevantní pro rozvoj interpretů, uplatňují osvojenou metodiku posuzování a hodnocení interpretačních výkonů, šíří osvětu oboru směrem k široké veřejnosti.

Předpoklady a další požadavky

Výhodou je předchozí absolvování předmětu Přednes 1 (205PEN1, 205PRED1) a Přednes 2 (205PEN2, 205PRED2). Bez této podmínky je absolvování předmětu možné jen po předchozí dohodě s garantem předmětu. Předpokladem jsou vlastní přednesové zkušenosti a základní znalosti z oblasti dětského a uměleckého přednesu vč. jeho metodiky.

Literatura

Není

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě splnění předem prodiskutovaného plánu aktivit. K atestu je třeba napsat reflexi o rozsahu min. 2 normostran, kam jste se díky předmětu posunuli, jakou inspiraci vám přinesl, co pro vás znamenal z hlediska studijního, profesního i lidského.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů