Dramatická výchova v dobrovolnické práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DVVDP zápočet 2 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti vytvoří a realizují projekty založené na postupech dramatické výchovy, divadla a dalších uměleckých oborů a realizují je v dobrovolnické práci.

Výsledky učení

Studenti posoudí možnosti oboru v dobrovolnické práci, vyhodnotí potřebu konkrétní instituce, komunity a vytvoří pro ni konkrétní projekt.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Literatura tohoto typu není. Studenti si vyhledají literaturu, která jim pomůže zorientovat se v problematice konkrétní instituce nebo komunity.

Hodnoticí metody a kritéria

Vytvoření a realizace projektu pro dobrovolnickou práci.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů