Příprava a realizace divadelní přehlídky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PRIP1 Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz Příprava a realizace divadelní přehlídky je koncipován jako dvousemestrální. Cílem kurzu je poskytnout studentům oboru příležitost k vytvoření a realizaci festivalového projektu zaměřeného na dětskou a studentskou divadelní tvorbu. Absolventi oboru se ve své praxi často setkávají s potřebou vytvořit přehlídku místního nebo regionálního charakteru, kurz nabízí možnost získat základní produkční dovednosti pro realizaci takovýchto akcí v praxi. Dalším cílem kurzu je nabídnout studentům možnost přímého a intenzivního setkání s dětskou a studentskou jevištní tvorbou na různých úrovních. Kurz je koncipován jako studentský projekt pod supervizí pedagogů. Studenti volí téma festivalu, vytvářejí dramaturgii festivalu, program, festival organizačně zajišťují. Festival je pojímán jako prostor intenzivního kontaktu studentů s praxí, místo inspirativního setkání, přesahující hranice školy, zároveň i jako akce, která propojuje studenty s dalšími pracovišti DAMU (katedra produkce, divadlo DISK aj.).

Tematické okruhy 1. semestru kurzu:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě vytvoření dramaturgického plánu a programového schématu festivalu DVD – Děti-výchova-divadlo.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů