Souborová práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205SOPP Z 3 60 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 30 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mariana ČÍŽKOVÁ, Ivana SOBKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je v několika intenzivních dnech seznámit studenty navzájem a zároveň je obeznámit se základy práce v dětském divadelním souboru, která se opírá o tyto zásadní body - podmínky práce v dětském souboru (důvěra, spolupráce) a základy tvorby inscenace (od hry k situaci, možnosti jevištního uchopení divadelní situace, hledání ideální rovnováhy mezi režijním vedením a volnou tvorbou dětí, reflexe, pojmenování odlišností divadelní práce s dospělými a s dětmi).

Předmět pracuje s přímou zkušeností studentů. V průběhu práce pedagog na konkrétních příkladech objasňuje širší divadelní kontext, ukazuje další možnosti, nabízí různé pohledy a výklady. Studenti jsou v pozici tvůrců, kteří se učí na vlastních chybách v bezpečném prostředí.

V první fázi pedagog prostřednictvím her a cvičení stmeluje kolektiv, vytváří prostředí bezpečí a důvěry, které je pro divadelní práci nezbytné.

Ve fázi druhé se studenti seznamují se základy inscenační práce, hledají rozdíly mezi normálním a divadelním viděním, učí se pojmenovat a vytvářet divadelní vztahy a situace.

Nejprve pedagog cvičení vede, posléze jsou studenti vybídnuti k samostatné práci, která je korigovaná pedagogem a pečlivě reflektována.

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ALSCHITZ, Jurij. The art of dialogue : [methods for theatre practice]. Berlin: Ars Incognita, 2010. 227 s. ISBN 978-3-9809230-8-8 • il.

BOAL, Augusto. Games for actors and non-actors. 2nd ed. London: Routledge, c2002. 301 s. ISBN 0-415-26708-0 (hpb).

BROOK, Peter. Prázdný prostor. Překlad Alois Bejblík. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 229 s. Dramatická umění.

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Překlad Jan Hančil. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. 246 s. ISBN 80-238-0632-7.

BOGART, Anne. Úhly pohledu : praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. 1. vyd. Praha: Divadlo Archa Institut umění - Divadelní ústav, 2007. 205 s. ISBN 978-80-7008-210-2.

GROTOWSKI, Jerzy. Towards a poor theatre. 1st Routledge ed. New York: Routledge, 2002. 262 s. ISBN 0-87830-155-0 • il., čb. fot.

GROTOWSKI, Jerzy. Jerzy Grotowski a Teatr laboratorium - texty. Druhá část. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 125 s. ISBN 80-85040-07-7 (druhá část).

GROTOWSKI, Jerzy. Divadlo a rituál : texty 1965-1969. Vyd. 1. Bratislava: Kalligram, 1999. 207 s. ISBN 80-7149-276-0.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce : útržky úvah o divadelní zkoušce. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. 185 s. ISBN 978-80-7331-222-0 (brož.) • il. (převážně barev.), portréty

MITCHELL, Katie. Umění a řemeslo režiséra. Překlad Ivan Kolman. Vydání první. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2015. 327 stran. ISBN 978-80-7460-084-5.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku, aneb, O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Vyd. 2., upr. Praha: NIPOS, 2011. 133 s. ISBN 978-80-7068-005-6.

SLAVÍK, Mirek; Cesta k divadelnímu tvaru s dětským souborem. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 52 s. ISBN 80-7068-094-6.

SPOLIN, Viola. Improvisation for the theater : a handbook of teaching and directing techniques. Evanston: Northwestern University Press, 1970. 397 s. ISBN 0-8101-0018-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních a za plnohodnotný přínos do tvůrčího divadelního procesu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů