Základy dramaturgie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205ZADP3 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Základy dramaturgie jsou zaměřeny na objasnění základních pojmů z oblasti teorie dramatu a divadla, porozumění způsobům, jakými může být koncipováno dramatické a divadelní dílo a co tvoří podstatu jejich účinnosti s důrazem na praktickou dramaturgii, tvorbu dramaturgicko-režijní koncepce a inscenační představy a souběžné objasňování specifik našeho oboru. Předmět zahrnuje kromě analýz textů a inscenací také různá praktická cvičení jak z oblasti práce s textem, tak z oblasti tvůrčího psaní, která studenty mají připravit na předměty Dramatizátorský seminář a Divadelní projekt II.

Kurz je koncipován jako třísemestrální. Cílem kurzu je vybavit posluchače teoretickými poznatky a umožnit jim získat vlastní praktickou zkušenost v oblasti dramaturgické analýzy, vytváření dramaturgicko-režijní koncepce s inscenační představou a dramaturgických úprav textu.

V případě potřeby skupiny je možné v předmětu konzultovat základní textovou podobu projektu a výchozí dramaturgicko-režijní koncepci pro předmět Divadelní projekt II.

Tematické okruhy probírané v 3. semestru:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity během výuky, splnění průběžných písemných úkolů, na základě vypracované závěrečné práce a zkoušky formou kolokvia.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, jejíž seznam je předložen ke zkoušce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů