Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PSDP1 Z 1 2 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 24 až 29 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět je zaměřen na drama ve vzdělání, které využívá různorodé dramatické techniky/konvence ke zkoumání fiktivních situací a příběhů a je založeno na principu tematicky provázaných větších hrových celků. Praktická činnost (studenti jsou účastníky dramatu) je doplňována výkladem základních pojmů a postupů.

Kurz je koncipován jako třísemestrální – v prvním semestru je kladen důraz na reflektovaný zážitek z účasti v programu propojený s teoretickými vstupy a učebními úkoly, ve druhém na skupinovou práci pod supervizí pedagoga, ve třetím na realizaci studenty vytvořených projektů a jejich reflexi.

Tematické okruhy v 1. semestru:

Dramatický text jako východisko pro tvorbu příběhového dramatu – praktická ukázka:

Literární text jako východisko pro tvorbu příběhového dramatu – praktická ukázka:

Příběh z reálného světa dětí jako východisko pro tvorbu příběhového dramatu – praktická ukázka:

Učební látka jako východisko pro tvorbu dramatu, strukturované drama a věcné učení – praktická ukázka:

Dílčí situace příběhu jako východisko pro tvorbu dramatu – praktická ukázka:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

příklady strukturovaných dramat dostupné v čas. Tvořivá dramatika, http://www.drama.cz/periodika/td_obsah.html

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti, písemného zpracování úkolů pro studium, zadaných k jednotlivým výukovým blokům.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů