Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PDIR2 Z 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Nina MARTÍNKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Nina MARTÍNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V předmětu se studenti seznamují s nejrůznějšími typy lekcí dramatické výchovy v praxi. Účastí v hrách, cvičeních a improvizacích pronikají do podstaty dramatické výchovy a poznávají její výchovně vzdělávací význam. Zároveň se seznamují s metodickými postupy výstavby jednotlivých typů lekcí. Na základě získaných zkušeností se naučí naplánovat lekci dramatické výchovy tak, aby sladili námět se zvolenými aktivitami a vhodně formulovali cíle. Předmět je koncipován jako třísemestrální.

II. semestr:

Cíle a úkoly:

Obsah kurzu:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity při výuce, docházky (min. 75 %).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů