Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PSDP2 ZK 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět je zaměřen na drama ve vzdělání, které využívá různorodé dramatické techniky/konvence ke zkoumání fiktivních situací a příběhů a je založeno na principu tematicky provázaných větších hrových celků. Praktická činnost (studenti jsou účastníky dramatu) je doplňována výkladem základních pojmů a postupů a reflektivními způsoby práce. Kurz je koncipován jako třísemestrální – v prvním semestru je kladen důraz na reflektovaný zážitek z účasti v programu propojený s teoretickými vstupy a učebními úkoly, ve druhém na skupinovou práci pod supervizí pedagoga, ve třetím na realizaci studenty vytvořených projektů a jejich reflexi.

Tematické okruhy ve 2. semestru:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

příklady strukturovaných dramat dostupné v čas. Tvořivá dramatika, http://www.drama.cz/periodika/td_obsah.html

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na semináři, podílu na přípravě a realizaci skupinových výstupů, samostatného zpracování konečné podoby dramatu vycházející z předcházející skupinové práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů