Pedagogika 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PEDP3 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Východiskem pro koncipování předmětu je zejména osobnostní pojetí vzdělávání, pedagogický konstruktivismus a pojetí pedagoga jako reflektivního praktika.

Obsahem výuky předmětu jsou vybraná témata z filozofie výchovy, obecné, sociální a komparativní pedagogiky, dějin pedagogiky, obecné didaktiky a psychodidaktiky.

Cílem výuky předmětu je poskytnout základní orientaci v oboru pedagogika a její terminologii, rozvíjet pedagogické myšlení zejména mapováním širšího pedagogického kontextu dramatické výchovy, kladením otázek a vědomým hledáním souvislostí mezi teorií a praxí přispět k utváření vlastního pojetí výchovně-vzdělávací práce.

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Elektronické zdroje:

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška ověřuje porozumění klíčovým pedagogickým jevům a aktuálním pedagogickým otázkám v souvislostech, samostatné pedagogické myšlení, sebereflexi.

Probíhá formou rozhovoru na základě předem předložené písemné práce (zpracování individuální pedagogické otázky v rozsahu 3 normostrany) a seznamu prostudované odborné literatury (5 titulů) a s oporou o složku materiálů a vypracovaných průběžných úkolů z Pedagogiky 1-3.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů