Zjednodušený studijní plán Dramatická výchova bakalářské prezenční

Katedra výchovné dramatiky

Studijní program: Dramatická výchova

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
205HEPP1 Herecká propedeutika 1 Z 1
205HLMP1 Hlasová výchova s metodikou 1 Z 1
205HUDP1 Hudebně rytmická výchova 1 Z 1
205KAPP1 Kapitoly z teorie literatury 1 Z 1
205POMP1 Pohybová výchova s metodikou 1 Z 1
205PDIR1 Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1 Z 1
205POBP1 Praxe I - observační 1 Z 1
205PREP Profesní etika ZK 2
205PSYP1 Psychologie a dramatická výchova 1 Z 2
205SOPP Souborová práce Z 3
205UVDVP Úvod do studia dramatické výchovy Z 1
205VDPP1 Výtvarně dramatická propedeutika 1 Z 1
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty - skupina 2
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty - skupina 1

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205DDVP2 Didaktika dramatické výchovy 2 Z 1
205DISP2 Diplomový seminář 2 Z 1
205DPPRB Divadelní projekt II ZK 4
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 ZK 3
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
205HEVP2 Herecká výchova a metodika herecké práce 2 Z 1
205HRAP2 Hra s předmětem a loutkou 2 Z 1
205IPDP1 Integrativní psychosomatická dílna 1 Z 1
205MDPP3 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 Z 1
205PEDP3 Pedagogika 3 ZK 2
205PSDP2 Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2 ZK 2
205PPRP2 Praxe II - průběžná 2 Z 1
205PRED1 Přednes 1 Z 1
205PRIP1 Příprava a realizace divadelní přehlídky 1 Z 1
205REFP2 Reflektivní seminář k praxi 2 Z 1
205SCHP1 Scénická hudba 1 Z 1
205SCEPB Úvod do scénografie II Z 2
205ZADP3 Základy dramaturgie 3 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty - skupina 2
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty - skupina 1

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205DDVP4 Didaktika dramatické výchovy 4 ZK 2
205KOMP Komunikace Z 1
205METP Metodika přednesu ZK 2
205PPZP2 Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 2 Z 8
Kreditů z povinných předmětů 13
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty - skupina 2
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty - skupina 1

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 60