Reflektivní seminář k praxi 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205REFP1 Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seminář je příležitostí reflektovat zkušenosti z praxe studenta. Student se učí pracovat s indikátory dobré praxe a aplikuje je při analýze pedagogických situací. Seminář vychází z dokumentace studentovy praxe, teoretická východiska a koncepty jsou aplikovány na reflexi vlastní praxe.

Tematické okruhy 1. semestru:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě tvorby dokumentace praxe.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů