Přednes 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PRED2 ZK 3 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět nabízí studentům, budoucím učitelům dramatické výchovy, získání vlastní zkušenosti s přípravou recitátora a s prací s prozaickými a veršovanými texty. Každý student si vyzkouší postup práce sólového recitátora na textu. Prostor je věnován jak technice mluveného projevu (tady navazuje na předmět Hlasová výchova), tak procesu, v němž se může každý přednašeč projevit jako tvořivá osobnost. Výuka je koncipována jako cesta od budování zázemí recitátorovy přípravy k interpretaci textu.

Kurz je koncipován jako dvousemestrální.

II. semestr

Obsah kurzu:

Příklady probíraných témat: Tvořivé psaní. Představivost – asociace, přirovnání, metafora. Trénink smyslové představivosti. Posuzování umělecké zralosti básní. Výběr textu – náhodnost, cílenost; mužské, ženské texty; klasické, současné; pravdivost, přesvědčivost, ohled na diváka. Etapy práce s přednesovým textem. Rozbory zhlédnutých přednesových vystoupení – hodnotící kritéria.

Cíle a úkoly: Poznat a uvědomit si zákonitosti práce s veršovaným textem. Přibližnost a všeobecnost nahrazovat věcným a konkrétním sdělením. Umět si vybrat pro svůj typ vhodný text k přednesu. Rozvíjet schopnost vnímat a posuzovat kvalitu textů. Na základě analýzy textu účelně využívat vnitřní a vnější výrazové prostředky.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě vystoupení před publikem, docházky (min. 75 %), aktivity v seminářích.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů