Výtvarně dramatická propedeutika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205VDPP1 Z 1 2 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alexandra ŠVOLÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V praktické dílně se studenti postupně seznamují s materiálovými možnostmi a využitím výtvarně – dramatického potenciálu „všedních“ věcí. Touto cestou začínají poznávat materiál a předměty z jiného úhlu než je běžně obvyklé. Objevují asociace a metaforiku, které předměty evokují. Seznamují se se způsoby a možnostmi použití a tvarování základních materiálů. Osvojují si dostupné výtvarné techniky.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace vlastnoručně vyrobených výtvarných prací na téma:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů