Základy dramaturgie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205ZADP2 Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Základy dramaturgie jsou zaměřeny na objasnění základních pojmů z oblasti teorie dramatu a divadla, porozumění způsobům, jakými může být koncipováno dramatické a divadelní dílo a co tvoří podstatu jejich účinnosti s důrazem na praktickou dramaturgii, tvorbu dramaturgicko-režijní koncepce a inscenační představy a souběžné objasňování specifik našeho oboru. Předmět zahrnuje kromě analýz textů a inscenací také různá praktická cvičení jak z oblasti práce s textem, tak z oblasti tvůrčího psaní, která studenty mají připravit na navazující předmět Dramatizátorský seminář a Divadelní projekt.

Kurz je koncipován jako třísemestrální. Cílem kurzu je vybavit posluchače teoretickými poznatky a umožnit jim získat vlastní praktickou zkušenost v oblasti dramaturgické analýzy, vytváření dramaturgicko-režijní koncepce s inscenační představou a dramaturgických úprav textu.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích, splnění průběžných písemných úkolů a na základě výběru východisek pro závěrečnou práci.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů